Vrijwilligersontbijt met Kamerleden

ProfielfotoMark Molenaar 29-11-2018 1104 keer bekeken 0 reacties

Begin

05-12-2018 om 08:00

Einde

05-12-2018 om 10:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Den Haag

In de ochtend van 5 december ontvangt het vrijwilligerswerk 19 Kamerleden om te praten over wat goed gaat en beter kan.

Onderwerpen tijdens het ontbijt zijn: het betrekken van jongeren, de druk van de participatiesamenleving (en decentralisaties), wet- en regelgeving, lokale ondersteuning en landelijke ondersteuning. De Kamerleden krijgen ook de gelegenheid om te tekenen voor een Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Op 24 november gingen onder andere de Utrechtse wethouders Linda Voortman (GroenLinks) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie) hen voor. 

De Kamerleden die hebben aangegeven te komen zijn:

Lenny Geluk-Poortvliet CDA Care (mantelzorg en WMO), Cultuur, Emancipatie
Chris Stoffer SGP SGP heeft drie zetels en alle drie de Kamerleden hebben veel portefeuilles. 
Harry van der Molen CDA Binnenlandse Zaken, Hoger onderwijs & Wetenschapsbeleid, Media
Erik Ronnes CDA Wonen (incl ruimtelijke ordening, omgevingswet), Rijksdienst, Rijksuitgaven, financiële sector, staatsdeelnemingen
Chris van Dam CDA Justitie en Veiligheid (OM, rechtspraak, grensbewaking, rampenbestrijding), Politie, Grote stedenbeleid, Kerkgenootschappen
Maurits von Martels CDA Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (van niet-productiedieren), dierproeven), Infrastructuur en Waterstaat (wegen, MIRT), milieu (exclusief landbouwgerelateerde onderwerpen), externe veiligheid, biobrandstoffen
Hanke Bruins Slot CDA Defensie, sport (inclusief vrijwilligers) en medisch-ethische vraagstukken
Gijs van Dijk Pvda Sociale Zaken, Infrastructuur en Milieu
Wim Jan Renkema GroenLinks Armoede en schulden
Arbeidsomstandigheden
Participatiewet
GGZ
Preventie
Corinne Ellemeet GroenLinks Volksgezondheid
Langurige zorg
WMO
Medisch etisch
Mantelzorg
Cultuur
El Yassini VVD Arbeidsmarktdiscriminatie, MBO, Maatschappelijke diensttijd, Groen onderwijs
William Moorlag Pvda Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, natuur en voedselveiligheid
Anne Kuik CDA MBO, Ontwikkelingssamenwerking, Preventiebeleid in de volksgezondheid, prostitutiebeleid/mensenhandel
Stieneke van der Graaf ChristenUnie Regio (LNV)
Infrastructuur (I&W)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minus wonen & ruimtelijke ordening)
Justitie & Veiligheid (minus mensenhandel & migratie)
Europa
Media
Antje Diertens D66 Sport; Preventie; GGZ; Koninkrijksrelaties; Leven lang leren; Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en maatschappelijke diensttijd
Rens Raemakers D66 Curatieve zorg; Kinderopvang/kindregelingen; Jeugdzorg; Participatiewet; Armoede- en schuldenbeleid
Henk van Gerven SP Zorg
Maarten Hijink SP Zorg

 

 

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen