Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

ProfielfotoPetra Zeverboom 19-02-2019 7267 keer bekeken 0 reacties

Begin

28-11-2019 om 12:30

Einde

28-11-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht

Tijdens deze ALV gaan we concreet aan de slag met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Lever nu je aandeel en maak het Jaar jouw Jaar!

De bijeenkomst zit vol! Aanmelden kan niet meer. 

Het programma is als volgt:

12.30 – 13.00 Inloop
13.00 – 15.00 Thema Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.30 ALV
16.30 – 17.30 Napraten

Thema Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 (en 2020?)

We schetsen eerst de bedoeling van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet en het voorbereidingsjaar 2020. Daarna spreekt Lucas Meijs over:

 • Voor welke uitdagingen staat het vrijwilligerswerk?
 • Wat weten we over het mobiliseren van de niet-meer-vrijwilliger en de nog-nooit vrijwilliger?

Daarna gaan we uitwerken en verdiepen in ontwerp-themagroepen. Voorbeelden van subthema’s zijn: 

 1. Jongeren in het vrijwilligerswerk, aftrap door: 

  Hanneke Hulshof van KEES de culturele vrijwilligerscentrale
  Wouter van Alphen van VITIS Welzijn

 2. Zelforganisatie en zelfroosteren door vrijwilligers, aftrap door: 
  Katja Jansen van Hospice Groep Haarlem e.o.
  Lennart Pilon van Het Rooster

 3. Toegang en bekendheid vrijwilligerswerk, werving bij organisaties en vrijwilligerscentrales, aftrap door:
  Judith Deynen van VCUtrecht en de Vinder-app
   
 4. Collectieve werving van vrijwilligers door samenwerkende organisaties i.p.v. ieder voor zich, aftrap door:
  Ellen Visser van Taal Doet Meer
   
 5. Lokale ondersteuning van besturen; samenhang vrijwilligerscentrale en lokale ‘afdelingen’/verenigingen van landelijke organisaties/koepels, aftrap door:
  Ron Vloedgraven van VCDeventer
   
 6. Meerzijdig en flexibel inzetten van vrijwilligers: duo-vrijwilligers, estafette vrijwilligers, zzp vrijwilligers, flexibele pool, eenmalig versus vast, aftrap door:
  Hendrik-Jan Overmeer van Deedmob
  Shari van den Hout van Present Den Haag
  Cindy Koopsen van Simpel en Duidelijk
   
 7. Bedrijfsleven en corporate social responsibility, aftrap door:
  Minouche Egbers van de Arnhemse Uitdaging
  Annerieke Vonk van Vier het Leven
   
 8. En natuurlijk wildcardthema’s; breng je onderwerp in!

Elke groep heeft de opdracht om het subthema te verdiepen en met agendering te komen:

 • Hoe speelt het onderwerp in de eigen organisatie/in het vrijwilligerswerk? 
 • Wat zijn oplossingsrichtingen en kansen? 
 • Wat gaan we organiseren?

Algemene Ledenvergadering

De agendastukken voor de ALV en de definitieve agenda worden uiterlijk twee weken voor de ALV toegezonden en gepubliceerd op het Platform Vrijwillige Inzet. Alleenleden hebben inspraak en stemrecht.

CONCEPT AGENDA ALV

Status

1.    Opening

 

Voorbesprekingen plannen en begroting 2020 in drie groepen, indeling op basis van de kerntaken NOV
-      Belangenbehartiging
-      Kwaliteit
-      Infrastructuur

 

Plenair deel

 

Vaststellen agenda

 

2.    Verslag Algemene Ledenvergadering d.d.20 juni 2019

Vaststellen

3.    Mededelingen
Actuele ontwikkelingen

Informeren

4.    Financiële forecast 2019

 

5.    Jaarstukken 2020
Conceptjaarprogramma 2020
Conceptbegroting 2020 met toelichting
contributie 2020


Goedkeuren
Goedkeuren
Informeren

6.    Herbenoeming bestuurslid

Goedkeuren

7.    Rondvraag

 

8.    Sluiting om 16.30 uur

 

 

 

Aanmelden

Aanmelden kan met de knoppen hierboven (je moet ingelogd zijn) of je vult dit formulier in.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen