Algemene Ledenvergadering en Programmabijeenkomst Nationaal Jaar

ProfielfotoPetra Zeverboom 13-01-2020 4606 keer bekeken 0 reacties

Begin

18-06-2020 om 14:00

Einde

18-06-2020 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online digitale bijeenkomst

Na de ALV gaan Programmaleiders Monique de Bree en Jacquelien Willemse aan de slag met de verdere concrete invulling van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Bij zowel de ALV als de Programmabijeenkomst speelt de anderhalvemetersamenleving een rol. Beide bijeenkomsten zijn digitaal

De ALV kent twee digitale voorbesprekingen in de weken voor de ALV. Hiervoor ontvang je nog een uitnodiging. De ALV zelf organiseren we zo kort mogelijk.

Programma

Het programma is als volgt:

14.00 – 14.30 Algemene ledenvergadering

Bij de ALV is iedereen welkom, maar alleen leden - één persoon per lid - hebben stemrecht. 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 28 november 2019
 3. Mededelingen over de actiepunten
  2019/28-11 Kennis kwaliteitsprojecten en -onderzoeken delen met leden op Platform
  2019/28-11 Mogelijkheid videoconferencing/online-uitwisseling implementeren in Platform
  2019/28-11 E-learning modules op Platform
 4. Verantwoording over het jaar 2019:
  a. Concept Jaarverslag 2019
  b. Jaarrekening 2019, voorzien van de controleverklaring van de accountant en bestuursverslag  en decharge van het bestuur
 5. Perspectief vervolg experiment digitale én life ALV
 6. Beëindiging bestuurslidmaatschap van Menne Scherpenzeel
 7. Profiel vacature 
 8. Sluiting 

14.45 – 16.15 Programmabijeenkomst Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

Na de Algemene Ledenvergadering willen we jullie heel graag uitnodigen om ook het tweede deel van deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Graag nemen we jullie mee in de planvorming rond het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. 

Introductie, campagne en werving

We beginnen met een korte algemene introductie op het Nationaal Jaar door Joost van Alkemade in samenwerking met de twee Programmaleiders Monique de Bree en Jacquelien Willemse. Daarna kies je in welk van de twee onderwerpen je het meest geïnteresseerd bent om mee te doen:

 • Campagne Mensen maken Nederland
 • Werving nieuwe gezichten 
Campagne Mensen maken Nederland … waar dragen jullie aan bij? Presentatie vormgevingsopties!

Bij de bijeenkomst over de campagne nemen we jullie graag mee in de grote lijnen van Mensen maken Nederland. Met deze slogan willen we Nederland aanzetten om ook zelf een eigen bijdrage aan de maatschappij te doen. Voor jezelf, voor de ander en voor de samenleving. We presenteren de grote lijnen van de campagne, wat je vanaf september aan middelen kunt verwachten die voor jullie beschikbaar zijn en last-but-not-least … we nodigen jullie uit om ons te helpen met het maken van een keuze voor de huisstijl voor Mensen maken Nederland. We leggen jullie graag 3 - vers van de pers - opties voor. 

Werving nieuwe gezichten - welke gezichten willen jullie verwelkomen?

De belangrijkste aanleiding voor het organiseren van het Nationaal Jaar is dat vrijwilligersorganisaties vaak meer willen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken dan dat ze met de beschikbare vrijwillige inzet kunnen realiseren. Ambities die zowel voortkomen uit de eigen wensen voor onze samenleving als ook vanuit de overheid. Om te komen tot het betrekken van ‘nieuwe gezichten’ ligt een grote uitdaging in het vinden en binden van mensen die zich niet ‘als vanzelf’ zich vrijwillig inzetten. 

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we welke ‘nieuwe gezichten’ jullie het liefst verwelkomen. We leggen je een aantal dilemma’s voor bij de werving van nieuwe gezichten. Ook schetsen en toetsen we de eerste contouren van een werkwijze waarmee je, samen met andere organisaties, buiten de gebaande paden je eigen manier vindt om nieuwe gezichten enthousiast te maken en hier ‘blijvende gezichten’ van te maken. 

Wil je je al iets verder inlezen?

Naast deze uitnodiging tref je ook twee documenten aan die je vooraf kunt bekijken. Allereerst een samenvatting van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet met een korte toelichting op de doelen en subdoelen. Ten tweede is er een Programma-canvas, inclusief de scope waarin op één A3 de hoofdpunten van het Nationaal Jaar te lezen zijn.

Meer informatie over het Nationaal Jaar, het Programmateam en het Programma zelf vind je hier.

Aanmelden

Aanmelden voor deze programmabijeenkomst voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet kan tot 17 juni 2020  12:00 uur via dit formulier. Aanmelden voor de ALV kan tot 11 juni 2020 via dit formulier. Aan beide bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen