Vrijwilligerscentrales in MDT-proeftuinen

11-02-2020 543 keer bekeken 0 reacties

Begin

04-03-2020 om 10:00

Einde

04-03-2020 om 13:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Vereniging NOV, zaal 4.18, Koningin Wilhelminalaan 3, Utrecht

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van vrijwilligerscentrales die betrokken zijn bij één van de MDT-proeftuinen.

Op verzoek van een aantal vrijwilligerscentrales die nu meedoen binnen een proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd, organiseren we deze bijeenkomst met als doel het verstevigen van de positie en het imago van vrijwilligerscentrales binnen de maatschappelijke diensttijd. 

We gaan dit doen door uitwisselen van ervaringen vanuit de rol van wervende en bemiddelende organisatie binnen de mdt-proeftuinen. Het gaat dus in eerste instantie niet om de inhoud van de proeftuinen zelf, maar om de positie van de centrale daarin. Hoe kunnen we deze verstevigen, versterken, verbeteren vanuit het delen van ervaringen met elkaar, maar daarna ook met andere collega's binnen ons werkveld, maar vooral ook daarbuiten. 

Welke input kunnen de huidige vrijwilligerscentrales binnen maatschappelijke diensttijd geven aan collega's die gaan meedoen aan nieuwe proeftuinen. En hoe kunnen we deze positionering ook benutten binnen de campagne voor het Nationaal Jaar voor het vrijwilligerswerk in 2021, waarin we juist ook inzetten op de positie en rol van centrales in de lokale sociale infrastructuur. 

De opzet van het programma is als volgt:

  • Joost van Alkemade, directeur NOV, trapt af met een toelichting op de huidige en gewenste positie van vrijwilligerscentrales binnen de maatschappelijke diensttijd
  • Uitwisselen van ervaringen tot nu toe
  • Brainstorm met elkaar over toekomstige positie van vrijwilligerscentrales binnen Maatschappelijke diensttijd en hoe we dit gezamenlijk zouden kunnen bereiken
  • Maken van afspraken voor vervolgstappen
  • Afsluiting met gezamenlijke lunch.

Ben je medewerker bij een vrijwilligerscentrale die betrokken is bij één van de proeftuinen binnen de maatschappelijke diensttijd, meld je dan aan door middel van een mail naar n.rietveld@nov.nl 

Voor medewerkers van vrijwilligerscentrales die nu net starten met een proeftuin of dit jaar nog willen gaan meedoen, organiseren we eind maart/begin april nog een bijeenkomst om de kennis en kunde te delen die opgedaan zijn door vrijwilligerscentrales in de eerste proeftuinen. Datum voor deze bijeenkomst volgt z.s.m.

 

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen