Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV & Webinar Goede voorbeelden Mensen maken Nederland

ProfielfotoMark Molenaar 09-10-2020 538 keer bekeken 0 reacties

Begin

19-11-2020 om 13:00

Einde

19-11-2020 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Kom en laat je inspireren door organisaties die aan de slag gaan met Mensen maken Nederland tijdens de themabijeenkomst. Voorafgaand ben je welkom op de ALV (3 nieuwe bestuursleden!) en een informele uitwisselsessie over de ervaringen met COVID19.

Reserveer deze online bijeenkomst in je agenda! Je kunt bij de aanmelding aangeven waar je bij wilt zijn.

Programma 

Het programma is als volgt:

13.00- 13.30 Informele uitwisseling COVID 19 

13.40 - 14.25 Algemene Ledenvergadering

Iedereen is welkom op de ALV, maar alleen leden mogen stemmen. Eén stem per lidorganisatie. De agendastukken voor de ALV en de definitieve agenda worden uiterlijk twee weken voor de ALV toegezonden en gepubliceerd op het platform Vrijwillige Inzet.

Concept Agenda

Status

1.    Opening plenaire vergadering.  

 

2.    Vaststellen agenda

 

3.    Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. juni 2020 

Vaststellen

4.    Mededelingen

Actuele ontwikkelingen

Informeren

5.    Forecast financiële exploitatie 2020

 

Informeren

6.    Jaarprogramma 2021

 Concept jaarprogramma 2021

 Contributie voorstel  2021

 Conceptbegroting 2021 met toelichting

 

 

Goedkeuren

Goedkeuren

Goedkeuren

7.    Voordracht bestuursleden 

De stemming over de bestuursleden is schriftelijk vooraf.

8.    Rondvraag

 

9.    Sluiting om 14.25 uur

 

 

14.30 – 16.30 Themabijeenkomst: Hoe vullen organisaties het Nationaal Jaar in?

Inspiratie en invulling van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet (Mensen maken Nederland!) door leden van Vereniging NOV. Deze sessies zijn onderdeel van de Kennisboostweek met onderwerpen waarvoor je online kunt kiezen. Onderwerpen in concept zijn:

  • campagnevoorbeelden vrijwilligerscentrales
  • campagnevoorbeelden landelijke vrijwilligersorganisaties
  • betrekken gemeenten
  • maatschappelijke diensttijd
  • betrekken mbo-jongeren via het vak burgerschap
  • hoe maak ik een vlog over nieuwe gezichten?
  • hoe betrek ik bedrijven?
  • hoe sluit ik aan bij de landelijke campagne?

Hier vind je meer informatie over het Nationaal Jaar Mensen maken Nederland.

Aanmelden

Aanmelden voor de ALV en/of themabijeenkomst kan tot programmabijeenkomst voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet kan tot 17 november 2020 12:00 uur via dit formulier. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De agendastukken voor de ALV en de definitieve agenda worden uiterlijk twee weken voor de ALV toegezonden en gepubliceerd op het platform Vrijwillige Inzet.

0  reacties

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen