Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV en presentatie Geven in Nederland 2022

ProfielfotoMark Molenaar 12-05-2022 1023 keer bekeken 0 reacties

Begin

16-06-2022 om 12:00

Einde

16-06-2022 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Vrije Universiteit Amsterdam (Aula), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Vereniging NOV nodigt leden, aspirant-leden en belangstellenden uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering in 2022, met aansluitend de presentatie van het onderzoek van de Vrije Universiteit onder de naam Geven in Nederland 2022. Enkele hoofdstukken in dit onderzoek gaan over vrijwilligerswerk.

Vereniging NOV maakt deel uit van de maatschappelijke klankbordgroep van dit jaarlijkse onderzoek.

De presentatie van het onderzoek is tijdens de jaarlijkse Dag van de Filantropie op de Vrije Universiteit Amsterdam. De nieuwste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en er wordt dieper ingegaan op de trends die zich aftekenen in het geefgedrag van de Nederlandse #huishoudens, #fondsen, #bedrijven en #goededoelenloterijen in 2020. Aandacht zal besteed worden aan de impact van de #coronacrisis op de sector filantropie, het geefgedrag en natuurlijk het vrijwilligerswerk.
 
Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden zullen verschillende onderzoekers resultaten presenteren uit het nieuwste Geven in Nederland 2022 onderzoek. 

Rene Bekkers gaat in op de kracht van filantropie. Wat is de stand van zaken in de filantropie? Hoe heeft #COVID-19 het geefgedrag beïnvloed? En hoe verandert het geefgedrag over de levensloop? Claire van Teunenbroek neemt het publiek mee naar de nieuwste inzichten van het geefgedrag van huishoudens. Hoe is het geefgedrag de afgelopen in 2020 veranderd? Ook gaat Claire in op online geefgedrag en online vrijwilligerswerk. Dick De Gilder zal spreken over de bijdragen van bedrijven en over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hoe veerkrachtig is het geefgedrag van bedrijven? Wat zijn de (on)mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf om aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen te doen? In een interactieve discussie zal Theo Schuyt ingaan op de kracht van het maatschappelijk initiatief, gevolgd door een interactieve reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit de brede sector filantropie.

Programma ALV en Geven in Nederland

12.00 - 12.30: Inloop ALV Vereniging NOV en lunch
12.30 - 13.30: ALV
13.30 - 14.00: Uitloop

14:00 - 14:30: Inloop/registratie Geven in Nederland
14:30 - 16:45: Geven in Nederland

  • Sprekers Claire van Teunenbroek, Dick de Gilder en Rene Bekkers
  • De kracht van maatschappelijk initiatief en vrijwilligerswerk door prof. dr. Theo Schuyt
  • Reflectie vanuit de sector filantropie en vrijwilligerswerk

16:45 - 17:30: Receptie

Agenda ALV

Onderwerp

Status

1.    Opening en vaststelling agenda

Vaststellen

2.    Verslag Algemene Vergadering 18 november 2021

Vaststellen

3.    Mededelingen

Informeren

4.    Verantwoording over het jaar 2021:

a.    Concept Jaarverslag 2021

b.    Jaarrekening 2021, voorzien van de controleverklaring van de accountant en handtekeningen bestuur

c.     Decharge van het bestuur

Goedkeuren

Goedkeuren

Instemmen

5.   Bestuurssamenstelling

  • Herbenoeming voorzitter Marianne Besselink
  • bestuursvacature

Besluitvormend

6.    Richting en focus werkprogramma NOV 2023, vanuit de terugblik op het Nationaal Jaar 2021

Dialoog

7.     Rondvraag en einde vergadering

 

 

Aanmelden 

Je kunt je als NOV-lid (stemrechthebbend), aspirantlid maar ook als niet-lid tot 15 juni 12.00 uur aanmelden voor ALV en/of de presentatie Geven in Nederland via dit formulier. Wil je alleen naar de presentatie van Geven in Nederland, dan moet je je aanmelden via de Vrije Universiteit (kosten € 7,50). Hier vind je de aanmeldlink van VU.

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen