Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV en presentatie Gemeentebeleid en vrijwilligerswerk

ProfielfotoGeertje Huijbers 20-10-2022 1536 keer bekeken 1 reacties

Begin

17-11-2022 om 12:30

Einde

17-11-2022 om 16:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

kantoor van NOV, Koningin Wilhelminalaan 3 Utrecht

Vereniging NOV nodigt leden, aspirant-leden en belangstellenden uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering in 2022, met aansluitend een presentatie door de onderzoekers van het bureau Verwonderzoek die de afgelopen jaren onderzoek gedaan hebben naar gemeentelijk beleid rond vrijwilligerswerk.

Zij delen hun inzichten als aftrap van deze middag. Vervolgens hebben alle aanwezigen de mogelijkheid om aan te sluiten bij de diverse kennis- en deelsessies, waarin uitwisseling op het thema Het grondmotief van vrijwilligerswerk is liefde centraal staat.

Programma ALV en aansluitende sessies

12.30-13.00 Inloop en lunch
13.00-14.30 ALV
14:45-16.15 Inhoudelijke themabijeenkomst:
 

'Het grondmotief van vrijwilligerswerk is liefde’. Wat betekent dat voor het gesprek met de gemeente/het rijk? Dit deel van het programma bestaat uit twee delen.

  • Presentatie Verwonderzoek naar gemeentelijk beleid rond vrijwilligerswerk
  • Kennis- en deelsessies over de sociale basis
16.15 uur Napraten met een drankje

 

Agenda ALV

  Agenda Status
1. Opening  
2. Vaststellen agenda Vaststellen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2022 Vaststellen
4. Mededelingen en actuele ontwikkelingen Informeren
5. Forecast financiële afsluiting 2022 Informeren
6. Jaarprogramma 2023  
  - Bespreektekst, korte samenvatting werkprogramma 2023  
  - Uitgebreid concept werkprogramma 2023 Goedkeuren
  - Contributievoorstel 2023 Goedkeuren
  - Concept begroting 2023 Goedkeuren
  - Toelichting concept begroting 2023  
7. Voordracht benoeming bestuurslid  
  - Voorstel benoeming Vaststellen en Goedkeuren
8. Afscheid bestuurslid Fenna Noordermeer  

 

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn te vinden bij de Verantwoording onder Over NOV.

Een korte preview van het onderzoek

In hun zoektocht naar antwoorden op de vraag wat goed vrijwilligerswerkbeleid is, komen de onderzoekers tot de slotsom dat goed beleid onderkent dat vrijwilligers hun werk niet doen omdat de gemeente dat fijn vindt, maar omdat ze zelf iets goeds willen doen. Goed beleid onderkent daarmee dat het grondmotief van vrijwilligerswerk de liefde [voor een bepaald onderwerp] is. Goed beleid spant deze liefde niet voor het karretje van gemeentelijke doelstellingen. Het waardeert, faciliteert en kanaliseert deze liefde.

Gemeenten benoemen zelf een aantal uitdagingen waar ze mee te maken hebben. De belangrijkste zijn:

  • Thema 1: Gemeenten willen vrijwilligers(organisaties) graag serieus nemen en herkennen daarbij het risico dat vrijwilligers worden ‘ingekapseld’ ‘ingekocht’ of ‘geïnstrumentaliseerd’. Ook de tegenprestatie vraagt waarborgen voor vrijwilligheid.
  • Thema 2: Verdere toename van de zorgvraag en afname beroepsmatige bezetting. Zijn vrijwilligers de oplossing met meer en meer inzet?
  • Thema 3: Overheidsbeleid loopt op steeds meer thema’s vast en/of kan de overheid zelf niet alleen oplossen. Is meer activistisch vrijwilligerswerk nodig?
  • Thema 4: Welk budget is er naast een goed vrijwilligerswerkbeleid nodig? Welke vrijwilligersbasis is nodig?
  • Thema 5: Is het steeds meer betalen van vrijwilligers,  niet de onkostenvergoeding maar beloning van inzet, de oplossing om meer mensen als vrijwilliger te mobiliseren?
  • Thema 6 De ‘Wild Card’…. Wie mist HET thema en stelt deze voor te bespreken?

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden. Je bent nog steeds wel van harte welkom, genoeg koffie zal er wel zijn, er ligt geen badge voor je klaar en je krijgt niets vooraf toegestuurd.

Locatie

Fysieke bijeenkomst in het kantoor van NOV. Koningin Wilhelminalaan 3 Utrecht (10 min fietsen, 20 min lopen van station Utrecht CS, parkeren kan voor en onder het gebouw)

Extra zorgvuldigheid i.v.m. corona

Omdat we met een grote groep bij elkaar komen vragen we dat je vooraf goed bepaalt of je geen coronabesmetting hebt en doe bij twijfel een zelftest.

Herman Geerts

15-11-22 om 9:59

Goedemorgen

Ik heb mij aangemeld voor deelname aan de ALV & Themabijeenkomst (incl Lunch) voor a.s. donderdag 17/11/2022.

Vanwege een onvoorzienen doch urgente afspraak voor oogonderzoek in het ziekenhuis die middag moet ik mij helaas afmelden.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en ontvang graag uw bevestiging van afmelding.

Met vriendelijke groet,

Herman Geerts (06-43435592)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen