AGORA Digitaal Café: Inclusie binnen vrijwillige inzet: Is echt elke vrijwilliger welkom?

ProfielfotoMark Molenaar 13-12-2022 1084 keer bekeken 7 reacties

Begin

10-10-2023 om 13:30

Einde

10-10-2023 om 15:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online, je krijgt een link een dag van tevoren

De coördinator vrijwillige inzet weet welke meerwaarde vrijwilligerswerk kan hebben. Sociaal en qua structuur, zingeving en zelfbeeld. Tegelijkertijd is er soms tekort aan betaalde krachten of budget. Je hebt vrijwilligers nodig om je missie te vervullen. Waar liggen de grenzen?

Is echt iedere vrijwilliger welkom? Ook iemand die laaggeletterd is? Die al twintig jaar buiten de arbeidsmarkt staat? Iemand die geen Nederlands spreekt? Een licht verstandelijke beperking heeft? 

Merk jij dat je onder druk staat om te werken met andere vrijwilligers dan die je gewend bent? Merk je dat je veel vrijwilligers aanneemt waar je later afscheid van moet nemen omdat ze toch niet passen? Laten we hier van gedachten over wisselen! 

Kom naar dit Digitaal Café!

Wat kom je te weten?  

  • Wat trends en de ontwikkelingen van vrijwillige inzet zijn. 
  • Hoe je als coördinator kunt bepalen welke vrijwilligers extra aandacht behoeven. 
  • Hoe je als coördinator een gelijkwaardige gesprekspartner tegenover andere stakeholders kunt zijn als het gaat om inclusievraagstukken.  

We leren van elkaar & van onze barkeeper: 

Berendineke Steenbergen 

Docent-coördinator opleiding Action Learning Vrijwilligersmanagement, Pons Academie 

Aanmelden, op de hoogte blijven?

Klik op 'JA' bij bovenstaande kop 'Ben je erbij' en we sturen je uiterlijk 1 dag van tevoren de deelnamelink voor de online sessie via MS Teams. Zie je geen aanmeldknop? Dan moet je eerst nog even inloggen op het platform of je registreren

 

In 2021 is AGORA gestart met het “online spreekuur” voor alle leden van AGORA en belangstellenden waar we per thema een landelijke expert en/of ervaringsdeskundige collega’s uitnodigen. Jij kunt in het café je vragen, cases en ideeën over het thema delen en krijgt inzichten waar je verder mee kunt. Je blijft zo lang als je wilt. 

Heidi de Kok

10-10-23 om 12:27

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkMDBjYWMtYjViZi00ODI0LWI0ODEtODAxYThiZDBlZDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9d309c0-6a51-404f-9741-f3d7f13d0beb%22%2c%22Oid%22%3a%2280a693d4-094a-45db-b171-4de071478203%22%7d

Dit is de link voor vanmidag.

Jane Piets-Hardenberg

10-10-23 om 11:52

Ik zou gisteren een link krijgen,

 

helaas nog niet ontvangen,

 

Jane

Gepke Keizer-Reiffers

26-09-23 om 11:05

Hoi Lidy,Ivette, Anita, Rianne,

hartelijk dank voor jullie reactie.  Het onderwerp leeftyes

@Lidy: helaas is Digitaal Café niet terug te zien. Na afloop zullen wij in de map documenten, de informatie, handvatten betreffende onderwerp plaatsen op dit platform. Heb je vragen/ opmerkingen laat het gerust weten.

Lidy Elbertse

22-09-23 om 10:16

Jammer dat door een dubbele functie ik minder flexibel ben en door andere verplichtingen op de dinsdagmiddag niet aan kan schuiven.

is het terug te kijken?

Ik ga voor volledige inclusie. Helaas betekent dat extra begeleiding. Dit is soms mogelijk in samenwerking met een andere vrijwilliger, maar vraagt ook weer wat van die andere vrijwilliger, waardoor ik iemand toch niet kan plaatsen. 

De zorgdruk is inmiddels zo hoog, dat die begeleiding vanuit de zorgmedewerker, bijna onmogelijk is.

 

Ivette Albertazzi-Verhulst

21-09-23 om 14:14

Actueel onderwerp. Helaas ben ik verhinderd. 

Anita Deckers-van Bree

20-09-23 om 12:32

Mooi onderwerp, maar helaas heb ik dan andere verplichtingen. 

Rianne Burgers

20-09-23 om 8:51

Helaas kan ik er nie tbij aanwezig zijn. 

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen