Bijeenkomst: inspiratiebijeenkomst 'Samenwerken en Samenspel'

Vivian Visser 19-12-2017 990 keer bekeken 0 reacties

Begin

10-04-2018 om 09:00

Einde

10-04-2018 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht

Op dinsdag 10 april organiseren we vanuit het landelijk programma Vrijwillig Dichtbij een inspiratiebijeenkomst in Utrecht, van 9.00 tot 16.00 uur in de Alchemist aan de Koningin Wilhelminalaan 8. Het complete programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

 

Deze inspiratiebijeenkomst gaat over lokaal samenwerken en het samenspel tussen de formele en de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg). Vanuit diverse sectoren (landelijke vrijwilligersorganisaties, gemeente, beroepskrachten in de zorg en welzijn, wetenschap) worden deze dag 6 verschillende werksessies aangeboden. De inspiratiebijeenkomst richt zich op de lokale afdelingen/geledingen van de deelnemende vrijwilligersorganisaties aan het programma Vrijwillig Dichtbij, vertegenwoordigers van koepelorganisaties op het gebied van zorg en welzijn en een cliëntenbelangenorganisatie, beroepskrachten die lokaal werkzaam in de sector zorg en welzijn, en gemeenten.

 

De inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor mensen die zelf aan de slag willen met versterken van de samenwerking op lokaal niveau en een beter samenspel, en op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden, tools en (praktische) tips. De praktijk staat hierbij centraal: bij elke werksessie vertelt een organisatie over hun aanpak. Hoe zag de startsituatie eruit? Wat was de opgave? Welke processtappen zijn gezet? Wat zijn de ervaringen en de lessons learned tot nu toe? En tot slot, wat bleek meer hardnekkig/meer weerbarstiger te zijn dan je dacht? 

 

De inspiratiebijeenkomst is gratis, meld je wel voor 2 april aan want er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Mocht je onverhoopt niet meer in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn, meld je dan af of probeer een vervanger te zoeken.

 

Programma inspiratiebijeenkomst 10 april.

 

09.15   Inloop

09.45   Welkom en toelichting op programma

10.10   Sessies (1,2,3,4,5)

11.30   Plenaire sessie

12.30   Lunch

13.15   Sessies (1,2,3,4,6)

15.10   Plenaire afsluiting

 

 

Sessie 1 Versterken rol informele zorg

In 2017 is de gemeente Utrecht samen met organisaties en vrijwilligers een traject gestart om de informele zorg in Utrecht in kaart te brengen en met elkaar te ontdekken hoe de informele zorg in Utrecht kan worden versterkt. Is er meer samenwerking en afstemming nodig? Op welk vlak? Welke rol pakt de gemeente Utrecht hierin? Gerard de Geus (gemeente Utrecht) en Irene Domburg (Handje Helpen) vertellen in deze sessie hoe zij dit traject hebben ervaren en wat de (voorlopige) resultaten/opbrengsten zijn.

 

Sessie 2 Dialoog tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers

Hoe kan je op een goede manier een dialoog organiseren tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers met een positief effect op het samenspel? Zozijn Zorg heeft gebruik gemaakt van een samenspelscan om de dialoog op gang te brengen. Ron van Berkel (Zozijn Zorg) licht in deze sessie toe welke positieve effecten dat heeft gehad op het samenspel.

 

Sessie 3 Niet praten maar doen

In Weesp binden verschillende organisaties gezamenlijk de strijd aan tegen eenzaamheid. Het uitgangspunt is niet verzanden in eindeloos overleg maar gewoon gaan doen en ervaren. Marjan Bijzet (gemeente Weesp) en Esther Eggenkamp (Vier het Leven) vertellen in deze sessie over deze succesvolle en concrete aanpak.

 

Sessie 4 Integraal werken is samenwerken

SamenDoen helpt inwoners van Leerdam op het gebied van gezondheid, financiën, vrijwilligers(werk), werk (participatie) en integratie. En ondersteunt ook de scholen en verenigingen in sport en cultuur. SamenDoen zoekt voor iedere vraag (of die nu van inwoner van Leerdam komt of van een school of een vereniging) altijd naar ‘de meest optimale insteek’. Saskia Smeenk (directeur SamenDoen) vertelt in deze sessie over het consultatiebureau voor ouderen, de verbinding met zorginstellingen/burgerinitiatieven en over samenspel per hulpvraag.

 

Sessie 5 Samenspel tussen betaalde krachten en vrijwilligers

Hoe ga je op de werkvloer om met verschillende deskundigheden of met privacygevoelige informatie? En moeten vrijwilligers niet assertiever worden? Corrie Vroon van de Lelie Zorgroep vertelt in deze sessie dat praktische oplossingen op de werkvloer helpen het spanningsveld tussen betaalde krachten en vrijwilligers te verminderen.

 

Sessie 6 Samenwerken en eigen unieke waarde

Samenwerken op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties lijkt misschien voor de hand te liggen maar de ervaring laat zien dat het ook een lastig proces kan zijn. Hoe komt dat? Marleen de Vries (Stichting Present NL) en Maries van der Hek (TijdVoorActie) delen in deze sessie hun ervaringen over het spanningsveld tussen enerzijds het behouden van de eigen unieke waarde/identiteit en anderzijds de bereidheid om samen te werken.

 

Plenaire sessie Wat gebeurt er achter de schutting bij vrijwilligers(organisaties) in het veranderende lokale sociaal domein?

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek naar de veranderingen voor vrijwilligers in het lokale sociale domein?

Joost van Alkemade (directeur NOV) en Petra van Loon (programmaleider Vrijwillig Dichtbij) lichten in deze sessie naar aanleiding van de voorlopige resultaten van het onderzoek een aantal belangrijke inzichten toe. En vertellen waarom de termen ‘formele en informele zorg’ problematisch zijn.

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen