BTW, Belasting Toegevoegde Waarde

Wanneer moet je BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) afdragen en in rekening brengen?

Naar aanleiding van het Besluit Omzetbelasting, Fondsenwerving en Kantines van 28 december 2012 (zie onderaan bijgevoegde bestand voor pdf van de publicatie in de Staatscourant) is voorgesteld de kantineregeling helemaal te schrappen. Onder de achterban heeft Vereniging NOV een onderzoek gehouden naar de gevolgen van de wijzigingen en het afschaffen van de kantineregeling. Vereniging NOV staat op het standpunt dat twee categorieën organisaties extra worden getroffen:

  1. Organisaties met meerdere kantines.
  2. Organisaties die naast opbrengsten uit de kantineverkoop ook opbrengsten hebben uit andere verkopen.

Door het bezwaar van Vereniging NOV blijft de kantineregeling voorlopig gehandhaafd. Dit geldt niet voor de sport; daar bleek geen behoefte aan de regeling.

Vereniging NOV wil graag dat de kleineondernemersregeling wordt gewijzigd in een kleine rechtspersonenregeling zodat kleine vrijwilligersorganisaties geen BTW hoeven te betalen wanneer het jaarlijks verschuldigde BTW-bedrag na vooraftrek minder is dan € 1.883.