Giften (schenken)

In de Geefwet wordt onderscheid gemaakt tussen ANBI’s en SBBI’s. Het grote verschil is dat een gift aan een ANBI aftrekbaar is voor de giftgever. Giften aan SBBI’s zijn alleen aftrekbaar als het gaat om periodieke giften die bij de notaris zijn vastgelegd.

Voorwaarden voor ANBI's?

De regels voor ANBi’s worden aan aangescherpt. In een brief van 28 mei 2013 kondigt de Staatssecretaris deze aanpassingen aan om op te nemen in het belastingplan 2014. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), contactgegevens, de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling (functies en namen) en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording bekendmaken. Ze daardoor verplicht een eigen website te hebben. Kleine ANBI's kunnen eventueel gebruik maken van de website van de brancheorganiaties.

Grote ANBI's zijn sinds 1 januari 2021 verplicht hun gegevens te publiceren met een standaardformulieren. Grote ANBI's zijn organisaties waarvan de baten van de werving boven de €50.000 uitkomt of de uitgaven in een jaar hoger zijn dan €100.000 

Per 1 januari 2021 zijn de integriteitseisen aangepast. Bij twijfel over de intergiteit van bestuurders of leidinggevenden binnen een organisatie kan de belastingdienst om een Verklaring Omtent Gedrag vragen. als die niet wordt overlegd kan de ANBI-status in getrokken worden. Voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties is een VOG (zie gratisvog.nl) in bepaalde omstandigheden gratis.

Afschaffing notariële acte

De aanpassingen in het belastingplan 2014 houden ook goed nieuws in. Op dit moment is een notariële acte nodig voor periodieke giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden om deze giften van de belasting te kunnen aftrekken. Om de regels te vereenvoudigen kunnen mensen vanaf 1 januari 2014 gebruik maken van een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij. De Belastingdienst zal een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar ter beschikking stellen op belastingdienst.nl.

Giftenaftrek

In juni 2013 is het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen(commissie inkomstenbelasting en toelagen) verschenen. Daarin werd voorgesteld de giftenaftrek af te schaffen. Dat is nog steeds onderwerp van discussie.

Zie ook: Geefwet op wetten.overheid.nl