Instructie Verantwoord Alcohol Schenken, IVA, gratis e-learning

Barvrijwilligers moeten een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebben volgens de Alcoholwet. Dat kan online en gratis.

Heb jij een Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken nodig?

Volg de gratis e-learning op www.vrijwilligerswerkacademie.nl en haal je gratis certificaat! De teksten en filmpjes op deze website stellen jou in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te mogen schenken in kantine, bar, clubhuis of bij een evenement. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen, ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en bardiensten mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Ben je weleens vrijwilliger in de sportkantine en schenk je weleens alcohol bij de sportvereniging? Ben je actief in de sport? Je kunt ook de gratis e-learning van NOC*NSF volgen.

Achtergrond

Barvrijwilligers moeten een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebben volgens de Alcoholwet. MOVISIE heeft samen met Vereniging NOV, NOC*NSF, Nederlandse Federatie Dorpshuizen, Plattelandsjongeren.nl en Adviesbureau JONG&ZO een digitale Instructie Verantwoord Alcohol schenken gemaakt.  Barvrijwilligers kunnen zo gratis online een certificaat behalen. 

Het schenken van alcohol brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Aan jongeren onder de 18 jaar mag absoluut geen alcohol geschonken worden in het belang van de bescherming van de gezondheid van jongeren en omdat het in bezit hebben van alcohol in openbare ruimten voor jongeren strafbaar is. Daarnaast heeft alcohol invloed op het gedrag van mensen en kan teveel aan alcohol leiden tot agressie en seksueel grensoverschrijdende gedrag. Dit kan de sfeer aardig bederven, terwijl iedereen het gezellig wil houden. Ook gaan alcohol en verkeer niet samen, het verhoogt de kans op ongelukken. Als barvrijwilliger wil je dat zoveel mogelijk voorkomen.