Vennootschap Onder Firma (VOF) en het werken met vrijwilligers

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) is een rechtsvorm voor ondernemingen die wordt gevormd door twee of meer personen die samen een bedrijf runnen. Een VOF wordt gezien als een onderneming.

Een VOF dient zich daarom te houden aan de regels van onder andere het arbeidsrecht, waaronder de regels rondom arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden.

Kan een VOF met vrijwilligers werken?

Ja, een VOF kan met vrijwilligers werken. Wel zijn er enkele aandachtspunten om rekening mee te houden.

Waarmee rekening houden?

  1. De werkzaamheden van de vrijwilligers mogen geen concurrentie vormen voor betaalde arbeid in de onderneming. Het is niet toegestaan om vrijwilligers te laten werken op posities die normaal gesproken worden ingevuld door betaalde krachten.
  2. Vrijwilligers mogen geen arbeid verrichten die van wezenlijk belang is voor de bedrijfsvoering van de VOF. In dat geval moet er sprake zijn van een arbeidscontract en moet het wettelijk minimumloon worden betaald.
  3. De werkzaamheden van de vrijwilligers mogen niet ingaan tegen de aard van de onderneming of de belangen van de samenleving. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om vrijwilligers in te zetten voor werkzaamheden die gevaarlijk of schadelijk zijn voor de vrijwilligers of voor de omgeving.
  4. Als een VOF met vrijwilligers werkt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers goed op de hoogte zijn van de taken die ze moeten uitvoeren, eventuele risico's en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: gedeelten van de Arbowet zijn van toepassing voor het werken met vrijwilligers. Ook vrijwilligers hebben recht op een veilige ruimte, geschikte en gekeurde gereedschappen en bescherming.
  5. Een VOF mag vrijwilligers geen vergoeding uitbetalen. Een VOF is, naar de regels van de Belastingdienst een commerciƫle onderneming. Wel mogen gemaakte kosten worden gedeclareerd en vergoed. Voorwaarde hierbij, is de aanwezigheid van een factuur of een declaratie. Aan de vergoeding van gemaakte kosten mag niet een beloningselement (geen vergoeding) worden toegevoegd.