Verkeersregelaars

De handelingen voor het verkrijgen van de verplichte instructieverklaring kunnen sinds 2013 op elk gewenst moment en op elk gewenste plaats met de computer worden uitgevoerd met een e-learningmodule.

De e-learningmodule op verkeersregelaarsexamen.nl voor de instructie en toetsing van evenementenverkeersregelaars is in 2013 in gebruik genomen.

NOC*NSF, een achttal sportbonden, de politie en de VNG hebben elkaar het afgelopen jaar gevonden om gezamenlijk de administratieve lasten van de theoretische instructie van evenementenverkeersregelaars fors te verminderen door het ontwikkelen van deze e-learningmodule. NOC*NSF en acht sportbonden hebben de bouw van deze module gefinancierd en de politie neemt het beheer van de module voor haar rekening. Tot op heden werd deze instructie gegeven door de politie op speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. Hieronder een greep uit de vele voordelen van deze e-learningmodule: 

  1. Organisator van een evenement hoeft er niet meer voor te zorgen dat elke vrijwilliger naar de instructiebijeenkomst toe gaat
  2. Een vrijwilliger kan de instructie volgen op een door haar gewenst tijdstip
  3. Evenementenorganisatie heeft inzicht in hoeverre de door hem aangemelde vrijwilligers de instructie hebben voltooid
  4. Kwaliteit van instructie is uniform en beter geborgd
  5. De e-learning is kosteloos voor niet commerciƫle sportevenementen en voor commerciƫle evenementen van de acht betrokken sportbonden.
  6. De politie draagt zorg voor landelijke geldigheid van de instructie
  7. De kennis wordt getoetst middels een test

Hoe werkt de e-learning? 

Voordat de evenementenverkeersregelaar aan de slag kan om zijn of haar instructieverklaring te behalen moeten ze een code ontvangen waarmee ze kunnen inloggen om de module te kunnen volgen. Deze code verkrijgen zij zodra de organisator van het evenement is geregistreerd bij Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Voor registratie dient de evenementenorganisatie wel een aantal stappen te doorlopen.

Zodra de evenementenverkeersregelaar een code heeft en zich ook heeft geregistreerd kan hij de instructie starten. Nadat men via de computer de instructies heeft doorgenomen, wordt de module afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat wordt een virtuele verklaring afgegeven.

De VNG heeft een brief opgesteld voor gemeenten waarin de mogelijkheden staan beschreven. Evenementenorganisaties kunnen gemeenten hierop wijzen wanneer zij niet op de hoogte zijn van de e-learningmodule.

Doorontwikkeling

Inmiddels wordt er ook al gewerkt aan een e-learningmodule 2.0 die meer mogelijkheden zal bevatten voor de organisatoren van evenementen om de database van geregistreerde verkeersregelaars te benutten. Zodra hier nieuws over te melden is zullen wij u hierop attenderen.

Met vragen over het initiatief van deze e-learning kunt u terecht bij Emiel Krijt, emiel.krijt@nocnsf.nl.

Voor vragen en onduidelijkheden over de instructie is er een telefonische helpdesk opgezet, die te bereiken is op 030 8200 361 of viahelpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl .

De e-learningmodule is te vinden op verkeersregelaarsexamen.nl