Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?

3809 keer bekeken

Een boekje met 5 portretten van zelfstandig wonende ouderen. Zij laten zien dat de unieke waarde van vrijwilligerswerk niet besloten ligt in het aansluiten bij hulpvragen of mogelijkheden, maar wie we kunnen zijn door contact - door Laurine Blonk, Femianne Bredewold en Anja Machielse - UvH.

In vrijwilligerswerk in zorg en welzijn ontstaan contacten die van betekenis zijn. Je wordt gekend en gezien. Je ervaart dat je ertoe doet. Je vindt steun, verbinding, gezelschap of inspiratie. Dit geldt zowel voor hulpvragers als voor vrijwilligers en kan gaan over een een-op-een contact, maar ook over contact in een groter sociaal verband. Vrijwilligerswerk varieert namelijk sterk: van maatjesprojecten tot themagesprekken en van klussendiensten tot inloophuizen voor mensen met kanker.

In toenemende mate zijn we over vrijwilligerswerk gaan spreken als methode of interventie om aan te sluiten bij de specifieke behoeften en kwaliteiten van zowel hulpvragers als vrijwilligers. Maar in de contacten die door vrijwilligerswerk tot stand komen, gebeurt veel meer dat van betekenis is. Contacten kunnen andere kanten van onszelf naar voren halen en ons nieuwe kanten doen ontdekken of ontwikkelen. Contacten bieden ons zo de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar helpen ons ook een andere verhouding tot onszelf te vinden wanneer we niet langer op de oude voet verder kunnen.

Om deze waarde van vrijwilligerswerk te begrijpen en te versterken is een ander gesprek nodig. Met dit boekje willen de schrijvers dit gesprek op gang brengen. Zij schetsen vijf portretten van zelfstandig wonende ouderen. Zij laten zien dat de unieke waarde van vrijwilligerswerk niet besloten ligt in het aansluiten bij hulpvragen of mogelijkheden, maar in wie we door het contact kunnen zijn en worden.

Met dit boekje richten de schrijvers zich tot iedereen die betrokken is bij vrijwilligerswerk met, door en voor (zelfstandig wonende) ouderen. Wat zie je gebeuren en ontstaan in contact in het vrijwilligerswerk? Hoe is dit van betekenis voor wie iemand is of kan zijn? En wat leert dit ons over de waarde van vrijwilligerswerk?

Het gesprek hierover kan ons iets leren over betekenisvol contact, over de rol die vrijwilligerscoördinatoren hierin spelen, over de eigen waarde van vrijwilligerswerk, en over de bijdrage van vrijwilligerswerk aan de
kwaliteit van leven met het ouder worden. 

Download het boekje Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was hier.

Door Laurine Blonk, Femmianne Bredewold en Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek voor het programma Samen Ouder Worden

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen