Leidraad Cultuurspecifieke Zorg

59 keer bekeken

Maak kennis met de leefwereld van oudere migranten: vanuit cultuursensitief handelen naar cultuurspecifieke elementen in zorg en welzijn.

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het netwerk stelde een leidraad op om zorgaanbieders te inspireren tot cultuurspecifieke zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. De leidraad is een hulpmiddel voor zowel professionals als vrijwilligers, die goed willen aansluiten bij de leefwereld van ouderen met een migratieachtergrond. Interesse in de ouderen en hun levens, migratiegeschiedenis en cultuur is onmisbaar voor beter passende zorg aan ouderen met een migratieachtergrond.

Met deze leidraad wil NOOM een impuls geven aan het versterken van bestaande initiatieven en het uitwerken van nieuwe plannen tot instrumenten en interventies die bijdragen aan het verkleinen van verschillende achterstanden, zoals in fysieke en mentale gezondheid. Het blijft een uitdaging om te zoeken naar raakvlakken die mensen gemeen hebben en dus voor iedereen herkenbaar zijn. De behoefte aan erkenning en acceptatie van verschillen blijft echter ook belangrijk.

Download hier de Leidraad Cultuurspecieke Zorg (pdf).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen