Roosendaal: Verbinden met Positieve Gezondheid

360 keer bekeken

In Roosendaal hebben veel trajecten naast elkaar en mét elkaar gelopen, trajecten die altijd in het teken stonden van Positieve Gezondheid en het verbinden van organisaties, generaties en culturen.

Er is een netwerk ontstaan van vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties die in wisselende verbanden initiatieven en activiteiten ontplooien. Denk aan een gezamenlijke pool van mensen die getraind zijn op positieve gezondheid, waarderende gespreksvoering en Samenkracht. Maar ook aan projecten als Sociaal Vitaal in Kleur om ouderen met een migratieachtergrond uit te nodigen om samen te bewegen, te eten en elkaar te ontmoeten. Een project bij sociale huurflats hielp om bewoners van verschillende generaties en achtergronden met elkaar te verbinden.

Download het Infographic van Roosendaal (pdf)

Bijlagen:
Flyer Samen Ouder Worden Roosendaal  (download in PDF)
Banner Samen Ouder Worden Roosendaal  (download in PDF)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen