Stichtse Vecht: Talenten van jonge ouderen

71 keer bekeken

In Stichtse Vecht zijn we gestart met een onderzoek naar de krachten en de kwetsbaarheden van ouderen in de gemeente. Dit onderzoek is uitgevoerd door The Alignment House in samenwerking met de Vitale Coalitie, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties.

Het onderzoek leidde tot de keuze om ons voornamelijk te richten op jonge ouderen met als doel: jonge ouderen beter, prettiger, gezonder én langer thuis laten wonen en vrijwilligers en vrijwilligerswerk daarvoor inzetten. Om uitvoering aan deze doelstelling te geven, is er gekozen voor drie speerpunten: senioren verleiden om hun talenten in te zetten, samen de sociale kaart updaten aan de hand van life events van ouderen en jaarlijkse infomarkten organiseren voor ouderen.

Download het Infographic van Stichtsevecht (pdf)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen