MantelzorgNL: Samen kleur geven

43 keer bekeken

Bij mantelzorgers met een migratieachtergrond is de kans op overbelasting relatief groot. MantelzorgNL zette daarom in op het betrekken van meer vrijwilligers met een migratieachtergrond bij het ondersteunen en ontlasten van deze mantelzorgers.

Samen met Pharos is gewerkt aan bewustwording door middel van publicaties en filmpjes. Samen met Hogeschool Utrecht en deskundigen zijn een training en een e-learning ontwikkeld voor mantelzorgconsulenten en coördinatoren vrijwilligerswerk. Deze materialen helpen hen om met aandacht voor de culturele achtergrond van mantelzorgers en vrijwilligers tot goede matches te komen.

Download het Informatieblad over MantelzorgNL (pdf)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen