Inspelen op wat wel kan

47 keer bekeken

In Harlingen hebben 76 ouderen deelgenomen aan een online enquête over hun vrijwillige inzet. Een opvallende uitkomst van het onderzoek was het relatief hoge aandeel respondenten dat aangeeft te stoppen met vrijwillige inzet als hun gezondheid vermindert, of om die reden al gestopt is.

Daarom is het cruciaal dat vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligerscentrale actief op zoek gaan naar wat ouderen wél kunnen en wat passend is. Enerzijds gaat het daarbij om het doorbreken van het frame dat je niet meer vrijwillig actief zou kunnen zijn of voor een ander kunt inzetten, als je gezondheid minder wordt. Anderzijds is het van belang om meer kortdurende, flexibele en op maat gesneden vrijwillige activiteiten aan te bieden.

Download Rapportage onderzoek (bijna-)pensioengerechtigden en vrijwilligerswerk in Harlingen (pdf)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen