Intergenerationeel contact zorgt voor meer respect en begrip

524 keer bekeken

Hoe sla je een brug tussen jong en oud(er)? De nieuwste publicatie Betekenisvol contact tussen generaties is een verkenning naar kennis, tools en methodieken over het organiseren van betekenisvol contact tussen verschillende generaties.

Er staan voorbeelden in van organisaties en initiatieven die zijn aangesloten bij de coalitie Intergenerationeel Contact, een initiatief van Samen Ouder Worden. Ook worden uitgebreid een zestal factoren beschreven die bijdragen aan het stimuleren en organiseren van intergenerationeel contact.

Door aandacht te vragen voor dit thema willen we mensen bewust maken van de meerwaarde van contact tussen verschillende leeftijdsgroepen. Datgene dat ouderen en jongeren samenbindt, is vaak meer dan waarin ze verschillen. We hebben allemaal dezelfde basisbehoeften; gezien, gehoord en gewaardeerd worden. We willen een samenleving waarin leeftijd geen rol meer speelt, maar waarin mensen gewaardeerd worden om hun talenten, kennis en persoonlijkheid.

Download de publicatie hier (pdf, 1 MB)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen