Van uitval naar succesvolle arbeidsparticipatie: ADG en Maatschappelijke Alliantie

Het tegengaan van uitval onder MBO-jongeren is belangrijk voor iedereen, omdat de maatschappij de praktisch opgeleide talenten hartstikke nodig heeft. Daarom gaat Maatschappelijke Alliantie buddy’s uit het bedrijfsleven inzetten om de jongeren te coachen. ADG is een van de bedrijven die meedoet.

Directielid van de ADG Dienstengroep, Ron Steenkuijl, is nogal sociaal bewogen. Hij is initiatiefnemer van de Nederlandse Schuldhulproute, bedacht talloze andere projecten en staat aan de basis van Springplank. Dit nieuwe programma, uitgevoerd door Maatschappelijke Alliantie, verbindt jongeren aan een buddy, ontwikkeltrajecten, stages en functies op de arbeidsmarkt. Dit alles om jongeren te ondersteunen en het uitvalpercentage onder jongeren op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verminderen. En een beroepsbevolking die goed is opgeleid, daar heeft iedereen baat bij, vindt Ron.

Echt verschil maken

Jongeren hebben behoefte aan een buddy uit een hele andere wereld, de professionele werkgeverswereld, want dat verbreedt hun horizon en helpt bij het maken van keuzes, ziet Hayde. “Dit gaat niet om een enkele ontmoeting of een training, want verbinding ontstaat pas als er vertrouwen is en zoiets moet groeien. Wat ik jammer vind, is dat we veel jongeren als kansarm zien en eenmalige ontmoetingen en korte projecten opzetten om ze zo af en toe een hart onder de riem te steken. Denk aan een keer een sollicitatietraining of een bedrijfsbezoek. Maar ons duurzaam aan hen verbinden om daarmee vanuit vertrouwen elkaar te kunnen versterken, gebeurt niet veel. Deze jongeren zijn heel krachtig, ondanks alle tegenslagen en teleurstellingen. Wij kunnen zoveel van hen leren, zoals hoe je met tegenslag omgaat en wat je doet als het leven niet zo maakbaar blijkt te zijn? Zij kunnen de vakmensen worden die we zo hard nodig hebben. Daar mogen we best meer in investeren.”

Onverwachte cadeautjes

Met twee uur per maand, een jaar lang, krijgen buddy’s er mooie inzichten voor terug, vindt Hayde. “Er gaat een wereld voor de buddy’s open, omdat ze een kijkje buiten hun eigen bekende terrein nemen en met jongeren op pad gaan. Het is dan ook mooi dat steeds meer bedrijven medewerkers de gelegenheid bieden om zich in te zetten voor een inclusievere samenleving.” Een mooie kans voor Springplank, ziet ook Ron. “In mijn eigen ervaring is het uitermate plezierig om langere tijd een band op te bouwen. Je geeft kennis, maar leert zelf ook. Ik heb ontzettend leuke gesprekken gevoerd met jongeren en kreeg een kijkje buiten mijn eigen bubbel. Ik zag het als onverwacht cadeautjes krijgen: een inzicht, een glimlach, een gebaar, het gevoel dat je wat toevoegt.”

Dubbel zo waardevol

Het is dan ook van harte dat Ron andere bedrijven uitnodigt de uitdaging aan te gaan om hun medewerkers de kans te geven buddy te worden. Ook Hayde verwelkomt graag nieuwe buddy’s. “Het is waardevol om talentvolle, ambitieuze, studenten die door omstandigheden nog niet voldoende hun weg weten op de toekomstige arbeidsmarkt te helpen. Als jij een netwerk hebt die jongeren nog kunnen gebruiken, hoe mooi is het dan om dat iemand te kunnen introduceren?” Het wordt tijd dat vrijwilligerswerk verbonden wordt aan HR-doelstellingen van bedrijven, want alleen dan is het mogelijk om door inzet echt het verschil te maken, vinden Ron en Hayde. Door het traject te koppelen aan de HR-doelen van het bedrijf, zoals persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, is het dubbel zo waardevol. “Maatschappelijke Alliantie biedt ook de opleiding tot buddy aan, waardoor mensen in de theorie horen en in de praktijk leren hoe je met jongeren om kunt gaan en dat niet alles maakbaar is. Het is echt een waardevolle opleiding die wat toevoegt.” Hoe belangrijk en bovendien leuk het is, wil Ron gaan uitdragen aan de bedrijven waarmee hij samenwerkt. “We willen graag naast buddy’s van ADG ook dat andere bedrijven aanhaken en gaan werven onder onze klanten. Natuurlijk tevens om stageplekken te creëren. Die aanjaagfunctie nemen we graag op ons, want dat meer jongeren doorgaan met hun studie en een passende baan vinden, is belangrijk voor alle werkgevers en de maatschappij.”


Wil je meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de praktische toolkit van Good Busy over transformerend vrijwilligerswerk is veel informatie te vinden over dit onderwerp.

Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen