Hoe start ik als MKB-ondernemer met vrijwilligerswerk voor medewerkers?

951 keer bekeken

Onlangs organiseerde Good Busy een bijeenkomst voor MKB-ondernemers om ideeën en ervaringen uit te wisselen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemers. Het MKB-café draaide om de vraag hoe je kunt starten met vrijwilligerswerk voor medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat 79% van de mensen graag bij een betrokken bedrijf wil werken. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Marc Gelissen van Bizzomate en Frans Zantman van Samenvijf, de vaste ‘stamgasten’ en hosts van het MKB-café, hebben beiden vanaf de start van hun onderneming een sterke drive gehad om met hun onderneming niet alleen te ondernemen maar tegelijkertijd ook een sociale waarde toe te voegen aan de samenleving. Daarom krijgen al hun medewerkers de kans om binnen werktijd vrijwilligerswerk te doen. In het MKB-café vertelden zij over hun ervaringen op dit gebied en gingen zij in gesprek met de aanwezige deelnemers om hen handvatten te bieden om ook een volgende stap te zetten in medewerkersvrijwiligerswerk. Hun inzichten en tips zetten we hier op een rij:  

Waarom starten met medewerkersvrijwiligerswerk?

Het is niet altijd gemakkelijk om te starten met zoiets nieuws, maar het levert heel veel op. Marc en Frans merken dat het bijvoorbeeld wezenlijk bijdraagt aan de cultuur van het bedrijf. Het zorgt voor een onderlinge goede band en een verbondenheid met het bedrijf zelf. Mensen blijven langer bij het bedrijf werken, er is meer werkplezier, minder ziekteverzuim en het is een vorm van teambuiling. Marc ziet dat zelfs als mensen bij Bizzomate weggaan, ze toch actief blijven als vrijwilliger.

Medewerkersvrijwiligerswerk is een vorm van leren in de praktijk. Het biedt ruimte voor groei en talentontwikkeling. Ook human skills, zoals empathie worden ontwikkeld. Frans vertelt dat Samenvijf veel bij gemeenten in het werkveld WMO werkt en ziet dat hun medewerkers door het vrijwilligerswerk een veel beter inzicht hebben in wat er in de praktijk gebeurt. Dit horen ze ook terug van de opdrachtgevers. 

Het aanbieden van de optie voor de medewerkers om zich vrijwillig in te zetten onderscheidt een bedrijf op de arbeidsmarkt, wat zeker in tijden van krapte en met veel jonge mensen die steeds meer naar balans zoeken in hun leven, een voordeel is. Beide bedrijven benoemen het daarom ook actief in hun vacatures.

Tips om te beginnen met medewerkersvrijwiligerswerk

In het MKB-café werden diverse tips gedeeld door Marc en Frans en de andere aanwezigen.

Begin klein en start bijvoorbeeld met een kleine activiteit op een vrijdagmiddag en ga met een goed gevoel naar huis. Evalueer na het weekend hoe de medewerkers het ervaren hebben en welk gevoel ze erbij hebben.Bespreek hoe je dat kunt vasthouden en uitbouwen 

Start samen en groei samen. Veel mensen vinden het spannend om individueel te starten. Kijk hoe je hierbij kunt helpen. Bijvoorbeeld door eerst een gezamenlijke vrijwilligersactiviteit te doen en als dat goed bevalt met medewerkers in gesprek te gaan wat ze nog meer willen doen. Samenvijf biedt elke medewerker individueel de kans om vrijwilligerswerk te doen, maar organiseert ook eens per maand een groepsdag die zorgt voor verbinding, plezier en impact. Zo kan iedereen op een gewenste manier aanhaken. 

Geef medewerkers de ruimte om zelf te kiezen. Bij Bizzomate hadden ze bij de start van het programma als bedrijf gekozen welke goede doelen er in aanmerking kwamen. Maar dat werkte voor hen niet goed. Toen ze de medewerkers ruimte gaven om een eigen maatschappelijke organisatie te kiezen, kwam er veel meer betrokkenheid en motivatie. Het paste ook beter bij het doel van Bizzomate om eigenheid en autonomie bij medewerkers de ruimte te geven. Aansluiten bij interesses die medewerkers al hebben, kan ook. Iemand die bestuurswerk doet, kan dit bijvoorbeeld deels in de tijd van de werkgever doen. Ook hobby’s kunnen aan bod komen. Stel dat iemand erg van sporten of klussen houdt, dan kan diegene dat ook samen met iemand die die eenzaam is en wat begeleiding daarin nodig heeft.

Bekijk voorbeelden van andere bedrijven. Denk erover na welk type vrijwilligerswerk het beste past bij het bedrijf en de medewerkers en bekijk eens wat andere bedrijven doen. Waar het ene bedrijf kiest om juist met vrijwilligerswerk uit de comfortzone te stappen en bijvoorbeeld ‘achter je scherm vandaan’ te komen, kiest een ander bedrijf er juist voor om de eigen kwaliteiten juist in te zetten en pro bono hun expertise in te zetten, waardoor de drempel om iets nieuw te doen niet te hoog wordt.

Ga in gesprek met medewerkers. Stel dat mensen terughoudend zijn, dan is het goed te achterhalen waarom dat is. Ga in gesprek hoe je hen kan helpen om wel een stap te zetten om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Het volgende MKB-café vindt plaats op 14 februari 2023. Meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.
Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen