PvdA

2002 keer bekeken 0 reacties

De PvdA wil de mensen voorop stellen en verbinding zoeken met mensen die zich verenigen.

De partij wil 100.000 nieuwe basisbanen in de publieke sector waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan aan de slag kunnen. Als wijkhulp, beveiliger of speeltuinmedewerker. De basisinfrastructuur in gemeenten moet op orde komen. Of daar de ondersteuning van het vrijwilligerswerk onder valt, wordt later pas duidelijk, maar in praktisch dezelfde zin gaat wel de belastingvrije vrijwilligersvergoeding omhoog.

Jongeren

De PvdA steunt lokale initiatieven, samen met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen als Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale initiatieven om de strijd met kinderarmoede aan te gaan. Op school leer je je te ontwikkelen tot wereldburger en daarom is het noodzakelijk dat het curriculum ook voldoende aandacht schenkt aan wie je bent in relatie tot een ander. Burgerschapsonderwijs wordt een belangrijker criterium bij het beoordelen van scholen door de onderwijsinspectie

Leefbare wijken, right to challenge

Niet alleen in de Randstad, maar ook in de regio investeert de PvdA in leefbare wijken. Het gaat ook om veiligheid, het aanbod van cultuur, groen en betrokkenheid van de bewoners. Woningcorporaties mogen weer bijdragen aan de leefbaarheid en krijgen daar ook de ruimte voor. Lokale gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en buurten krijgen het recht om, in plaats van de hoogte (commerciĆ«le) bieder een gebouw of plek met maatschappelijke waarde over te nemen. Ze introduceren een hoge norm voor groen in de wijk die bewoners gezamenlijk en op eigen initiatief kunnen invullen. Inwoners en politie  kunnen samen plannen maken om de veiligheid te vergroten en de inwoners kunnen ook deze plannen deels zelf uitvoeren om het succes te vergroten.  

Regels versoepelen, ondersteuning

Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de binding in de samenleving en voor persoonlijke ontwikkeling. Via vrijwilligerswerk kijken mensen naar elkaar om, ontmoeten ze anderen, leren ze nieuwe dingen en dragen ze bij aan een betere samenleving. De PvdA stimuleert vrijwilligerswerk door drempels weg te nemen. Dat kan onder meer door regels te versoepelen voor mensen die nu moeilijker vrijwilligerswerk kunnen doen zoals mensen met een uitkering en asielzoekers.

Er komt meer ruimte voor burgerinitiatieven op allerlei niveaus, met als belangrijkste uitgangspunt dat iedereen mee kan doen. Er komt specifieke aandacht voor initiatieven op buurt- en wijkniveau. Burgers die zelf niet goed in staat zijn om zich te organiseren krijgen ondersteuning.

Culturele verenigingen

De PvdA steunt de culturele en creatieve sector en besteedt structureel meer geld om de problemen die er ook voor de coronacrisis al waren op te lossen. Ze koesteren daarbij ook de dorpsfanfares, de lokale carnavalsvereniging en debatcentra. 

Geen tegenprestatie, experimenten basisinkomen

De tegenprestatie wordt geschrapt en gemeenten kunnen experimenteren met vormen van het basisinkomen.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen