D66

2409 keer bekeken 0 reacties

Nederland telt veel vrijwilligers die onmisbare taken vervullen voor hun medemens. Zij verdienen volgens D66 meer ondersteuning.

Vrijwilligerswerk is voor D66 een belangrijk onderdeel van de samenleving. Om vrijwilligerswerk te ondersteunen moeten onnodige obstakels worden weggenomen. De overheid moet waar mogelijk de VOG voor vrijwilligers gratis maken (voor zover die dat al niet is) en geen belasting heffen als de vrijwilliger een bescheiden vergoeding ontvangt voor het werk (wat eigenlijk ook al geregeld is).

Studenten

Studenten moeten kansen krijgen om zich te ontplooien ook in vrijwilligerswerk. Maatschappelijke Diensttijd wordt niet genoemd in het programma.

Nieuwkomers

(Vrijwilligers-) werk wordt voor asielzoekers makkelijker. Hoe eerder vluchtelingen kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving, hoe beter. Met hulp van de overheid en van betrokken burgers wordt gestart vanaf het eerste moment met een eigen inburgeringsplan. Samen werken we aan het vergroten van draagvlak en de succesvolle inburgering van nieuwkomers.

Ouderen regie geven met vrijwilligerswerk

D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Daarom willen we eigen initiatieven, waarbij ouderen samen met vrijwilligers zorg en samenzijn lokaal organiseren, maximaal faciliteren.

Mensen met beperking helpen verenigingsvrijwilligers

Er moet een inclusief sportklimaat komen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. D66 wil de verenigingsvrijwilligers daarbij helpen.

Geefwet

D66 wil de geefwet behouden, waarbij de huidige bureaucratie die doneren moeilijk maakt wordt tegengegaan. Het stelsel van giftenaftrek moet waar mogelijk verbeteren, zodat donaties van burgers en bedrijven aftrekbaar blijven.

Vrijwilligerswerk in de bijstand

Voor bijstandsgerechtigde moet het makkelijker worden om vrijwilligerswerk te doen, als daarmee de kans op een duurzame baan groter wordt. D66 wil de Participatiewet aanpassen zodat gemeenten de ruimte krijgen maatwerk te bieden bij de begeleiding van mensen in een uitkeringssituatie. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid om verplichtingen op te leggen ook bestaan.

Right to...

Participatietrajecten zoals het ‘right to bid,’ het ‘right to challenge’ en het ‘right to cooperate’ geven de ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap zelf en verdienen onze steun. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en gewekte verwachtingen moeten worden waargemaakt.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen