CDA

2447 keer bekeken 0 reacties

De belangrijkste opgave voor de politiek is volgens het CDA om de coöperatieve samenleving de ruimte te laten en voorrang en vertrouwen te geven. Die is van ons allemaal. Vrijwilligerswerk is geen sluitstuk van beleid.

Eigenaarschap krijg je alleen door verantwoordelijkheid én zeggenschap los te (durven) laten.

Vrijwilligersverlof

Naast het zorgverlof wil het CDA een vrijwilligersverlof, waar sociale partners in cao’s afspraken over maken. De rijksoverheid geeft het goede voorbeeld door in de cao Rijk een regeling voor vrijwilligersverlof op te nemen.

Vrijwilligersvergoeding

De belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd.

Maatschappelijke organisaties in de vorm van een vereniging

Het CDA wil maatschappelijke organisaties stimuleren om zich om te vormen tot een vereniging, waarbij de zeggenschap bij de leden ligt. Dit vinden ze vooral van belang voor organisaties waar belanghebbenden maar een beperkte keuze hebben voor een andere aanbieder, zoals bij een woningcorporatie of een verpleeghuis.

Bestuurders en rechtsvorm

Het CDA koestert de vereniging en vergelijkbare rechtsvormen als bron van maatschappelijk initiatief voor branches, beroepen en vrijwilligersactiviteiten. Ze zorgen ervoor dat ook kleinere verenigingen bestaansrecht houden en voldoende bestuurders kunnen aantrekken.

Burgerschap jongeren

Het CDA ziet dat na de basisschool mensen binnen hun eigen bubbel steeds minder tegenkomen met een andere achtergrond. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren.

Maatschappelijke diensttijd

Het CDA wil de maatschappelijke diensttijd verder ontwikkelen tot een landelijk dekkend en duurzaam netwerk voor alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar onder de naam nationale diensttijd. Jongeren gaan met elkaar aan de slag en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan bij Defensie maar ook bij maatschappelijke projecten op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, sport, natuur en klimaat. Voor voortijdige schoolverlaters of probleemjongeren kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te slaan. Duurzame projecten dienen vanuit de samenleving en gedragen door de gemeenschap te ontstaan.

Eenzaamheid

Eenzaamheid blijft een serieus risico voor jongeren en ouderen. Het CDA wil lokale initiatieven stimuleren die samenhangen met de zorg voor jongeren en met betrokkenheid van sport, onderwijs en aanpalende sectoren. Het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ gaat door en het CDA stimuleert lokale initiatieven  voor ouderen die samenhangen met de nationale diensttijd voor jongeren. 

Ouderen betrokken houden

In de coöperatieve samenleving spelen ook volgens het CDA ouderen een onmisbare rol. De partij wil dan ook veel meer mogelijkheden voor ouderen die langer willen doorwerken of juist geleidelijker willen afbouwen. In hun werk, maar ook als vrijwilliger kunnen zij hun waardevolle werk- en levenservaring delen met de jongere generaties. Ze willen dat scholen, bedrijven en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.

Reservistenkorps zorg

Om bij een volgende gezondheidscrisis snel te kunnen opschalen wil het CDA net als bij Defensie een aanstelling voor reservisten in de zorg. Dit zijn oudmedewerkers of mensen die op een andere manier ervaring hebben in de zorg. Als reservist loop je elk jaar een paar dagen mee en houd je via cursussen je kennis op peil.

Werknemers betrekken

Het CDA zet zich in om afspraken te maken op nationaal én Europees niveau om te zorgen dat er beleid komt met maatregelen om maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm te maken.

Nieuwkomers en vrijwilligers

Er moet een nieuw integratiebeleid op basis van wederkerigheid komen. Deze aanpak is minder vrijblijvend, start vanaf de eerste dag met werk en het leren van de taal, en is meer dan nu gericht op wat een nieuwkomer nodig heeft om als volwaardig burger in onze samenleving mee te kunnen doen. Via vrijwilligersnetwerken en jongeren die hun nationale diensttijd vervullen, krijgen nieuwkomers een ‘maatje’ om hen kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving.

Right to challenge

Iedere gemeente krijgt een maatschappelijk initiatiefrecht of uitdaagrecht voor burgers die met elkaar een taak - en het bijbehorend budget - van de gemeente willen overnemen omdat ze een beter plan hebben. Gemeenten moeten deze initiatieven faciliteren en voorrang geven boven het eigen beleid.

Geefwet en telecommunicatie

Het CDA ziet graag dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke problemen door vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen. Bijdragen aan goede doelen, burgerinitiatieven en kerken wordt door een goede giftenaftrek aangemoedigd en goede doelen worden in staat gesteld bijdragen en vrijwilligers te werven onder het Nederlandse publiek.

Basisbaan

Het CDA ziet in de basisbaan een nieuwe kans voor mensen die langdurig in de bijstand zitten en zelf geen werk vinden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen