GroenLinks

1986 keer bekeken 0 reacties

Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, gelijke positie voor alle Nederlanders in ontvangen vrijwilligersvergoeding.

Stimuleringsfonds, verbetering vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de waardering die ze verdienen. Er komt een stimuleringsfonds om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en we verhogen de onbelaste vrijwilligersvergoeding. Kleine organisaties die niet in staat zijn hun vrijwilligers een vergoeding te geven, kunnen daarvoor een beroep doen op het stimuleringsfonds.

Vrijwilligersvergoeding niet als inkomen

De vrijwilligersvergoeding moet voor iedereen een belastingvrije tegemoetkoming voor onkosten zijn, ook voor mensen met een uitkering via de Participatiewet. Dit zou betekenen dat bijstandsgerechtigden jongen dan 27 ook een vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen.

Onderzoek naar belang onbetaalde arbeid

We starten een onderzoek naar het belang, de economische waarde en de omvang van onbetaalde arbeid in Nederland en mogelijkheden om deze arbeid beter te waarderen.

Ongedocumenteerden

Wie zonder documenten in Nederland verblijft, moet een rol kunnen spelen in de maatschappij, door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

Nieuwkomers

Mensen in de asielprocedure krijgen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of worden voor een tijdelijke baan gematcht met werkgevers die vacatures hebben. Wie een asielstatus krijgt, moet zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving. 

Leefbare wijken en right to challenge

Ontmoeting in de wijk is cruciaal voor een gezonde lokale democratie en een veilige samenleving. Via het volkshuisvestingsfonds investeren we fors in de leefbaarheid van wijken en we leggen wettelijk vast dat ook woningcorporaties zich hier weer voor gaan inzetten. We zorgen voor gemengde wijken en stimuleren nieuwe ontmoetingsplekken (zoals buurthuizen) waar die zijn verdwenen en zorgen voor betere ondersteuning van de bestaande. We bevorderen democratie in de wijk door wettelijk te verankeren dat burgercollectieven de organisatie van lokale voorzieningen mogen overnemen.

Basisbaan

Iedereen die in de bijstand of de Wajong zit en ondanks begeleiding geen werk kan vinden, krijgt recht op een (basis-)baan. Werk is belangrijk voor ons welzijn en er is genoeg zinvol werk te doen in de ouderenzorg, het onderwijs of in de wijken. Het gaat om een baan met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tenminste het minimumloon. Gemeenten krijgen de middelen om deze banen te creëren in samenwerking met (sociale) ondernemingen, lokale maatschappelijke organisaties, sociale coöperaties en sociaal ontwikkelbedrijven.

Burgerschapsonderwijs

GroenLinks wil een kwaliteitsimpuls geven aan het burgerschapsonderwijs in het mbo. De Onderwijsinspectie gaat actiever optreden tegen scholen die hier te weinig aan doen. GroenLinks doet dit wel voornamelijk op diversiteit qua bijvoorbeeld genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking en niet op brede betrokkenheid bij andere maatschappelijke vraagstukken waarop het vrijwilligerswerk ook actief is.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen