Partij voor de Dieren

1956 keer bekeken 0 reacties

Vrijwilligerswerk en mantelzorg tellen mee bij de berekening van het bruto binnenlands product als een positieve bijdrage aan onze welvaart.

Erkenning persoonlijke waarde

Voor de PvdD moet vrijwilligerswerk meetellen als zinvolle voorbereiding op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Daarnaast wil de partij onderzoek doen naar hoe mensen door het verrichten van maatschappelijk zinvol geachte activiteiten een ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, dat ingezet kan worden voor het bekostigen van basisbehoeften als eten en woonruimte.

Vrijwilligerswerk belonen

Het kunnen doen van vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg zijn goede alternatieven voor betaald werk. Vrijwilligerswerk en mantelzorg mee laten tellen bij berekening van het bbp als een positieve bijdrage aan onze welvaart. De sollicitatieplicht voor 60-plussers vervalt. Er komen ook mogelijkheden voor het verzamelen van studiepunten met vrijwilligerswerk.

Nieuwkomers

De PvdD wil een einde maken aan verveling en uitzichtloosheid in asielzoekerscentra. Mensen die verblijven in een asielzoekerscentrum kunnen zich voortaan ontplooien en hebben recht op goede begeleiding, taalcursussen, zorg, en minderjarigen op onderwijs.

Burgerinitiatief en right to challenge

Het initiëren van een burgerinitiatief wordt eenvoudiger. Mensen moeten bovendien meer zeggenschap krijgen over hun directe leefomgeving. Daarom versterken ze wijk- en buurtverenigingen en worden die actief betrokken bij besluiten over de buurt. Buurtverenigingen krijgen naar Brits voorbeeld meer rechten om mee te bepalen over de functie van publieke gebouwen.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen