Zichtbaarheid Vrijwilligerswerk

2395 keer bekeken 0 reacties

Het jaar 2018 konden we uitluiden met een Vrijwilligersontbijt waar maar liefst 18 Kamerleden aan meededen. Daaraan vooraf gingen creatieve bijeenkomsten van het netwerk Lobby & Communicatie, onderzoeken en misstanden ten aanzien van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersontbijt met 18 Kamerleden 

Op 7 december hielden NOV-leden tijdens het Vrijwilligersontbijt voor Kamerleden pitches voor 18 Kamerleden over zaken die beter kunnen: jongeren als integraal deel van de samenleving (zorgen over de Maatschappelijke Diensttijd), rompslomp uit angst voor niets (mensen die geen vrijwilligerswerk mogen doen), gemeentelijk beleid alle kanten op (door decentralisaties), waardering is fijn, erkenning is nodig (over de belasting van vrijwilligersorganisaties) en, last but not least, het zorgvuldig omgaan met de landelijke infrastructuur van vrijwilligerswerk. 

NOV-congres Kennis van de één, Oplossing voor de ander

Op het NOV-congres 2018 gaven 19 NOV-leden en partners om niet een workshop. Dankzij VCUtrecht stelden 11 Utrechtse vrijwilligersinitiatieven hun deuren open voor de 216 aanwezigen. De samenwerking met de gemeente Utrecht gaf niet alleen toegang tot het nieuw Stadskantoor Utrecht, maar zorgde er ook voor dat de wethouders Linda Voortman en Maarten van Ooijen hun handtekening zetten onder het initiatief tot een Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2021. Naast deze wethouders zetten ook VSBfonds, Kansfonds, NOC*NSF, KNHM en Oranje Fonds  hun handtekening. Naast nog vele anderen

Herkomst idee Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

Initiatief van zowel het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet als het Vrijwilligersontbijt komen van het Netwerk Lobby & Communicatie. In een aantal sessies kwamen zij tot de randvoorwaarden voor een wervingscampagne van vrijwilligers en het Nationaal Jaar, die beiden bedoeld zijn om te laten zien wat vrijwilligers bijdragen aan de maatschappij, hoe leuk en waardevol dat is én met name ook om anderen te vragen zich ook in te zetten:

  1. Lokaal naar eigen idee invulbaar (zelfde stempel, andere subdoelen en activiteiten), maar draagt wel bij aan landelijk
  2. Landelijk gedragen
  3. Betaalbaar
  4. Budget voor coördinatie en publiciteit landelijk
  5. Helderheid over de doelgroep (de nu-niet-vrijwilligers en nog-niet-vrijwilligers)
  6. Concrete en uitdagende doelen (x-aantal mensen hebben een x-aantal mensen gevraagd/gesproken)
  7. Positieve insteek

Tijdens het NOV-congres hebben fondsen hun input geleverd op de ideeën van het Netwerk Lobby & Communicatie. In 

Jongere gekort op bijstandsuitkering

Wat als je een bijstandsgerechtigde van 20 bent en je wordt gekort op je uitkering omdat je een vrijwilligersvergoeding hebt gekregen? En je kunt daardoor je huur niet betalen? Het overkwam een jonge Rotterdamse. Daar waar Jetta Klijnsma in het vorige kabinet op de valreep de vrijwilligersvergoeding voor iedereen gelijk trok, vergat ze de Participatiewet aan te passen en zo bleven bijstandsgerechtigden onder de 27 in 2018 de pineut. Voor hen geen vrijwilligersvergoeding. Het was één van de tekenen dat lobby nodig is en nodig blijft. Op dit onderwerp hebben we in 2018 de politiek niet meegekregen.

Zorgvrijwilligers in de knel

Onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek wees uit dat een vijfde van de vrijwilligers in zorg en welzijn weleens taken verricht die eigenlijk bij professionele krachten thuishoren. Zij vinden dat zelf niet gewenst, maar het alternatief is dat hulpbehoevende mensen geen hulp krijgen. Daarom overschrijden ze vaak grenzen, ook die van henzelf. Het onderzoek maakt duidelijk dat de overheid de druk van de participatiesamenleving niet bij vrijwilligers en hun organisaties kan leggen als zij daar qua ondersteuning en erkenning niets tegenoverstelt. Gemeenten moeten vrijwilligersorganisaties erkennen als gelijkwaardige gesprekpartners in het sociale domein en overvraging van vrijwilligersorganisaties voorkomen. VNG-voorzitter Jan van Zanen ontving eerder dat jaar al het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal uit handen van Rebecca Gerritse van Humanitas.

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen