Laatste jaar Vrijwillig Dichtbij

4597 keer bekeken 0 reacties

2018 Was het laatste jaar van het vierjarige programma Vrijwillig Dichtbij, waarin 14 landelijke vrijwilligersorganisaties samenwerkten om lokale afdelingen en geledingen beter toe te rusten en meer slagkracht te geven.

Dit zodat hun lokaal uitvoerende vrijwilligers, coördinerende vrijwilligers en bestuurlijke vrijwilligers adequaat kunnen reageren op meer (complexe) hulpvragen.

De belangrijkste inzichten van het programma waren:

 1. Het was en is nog steeds keihard nodig om te werken aan lokale zichtbaarheid en positionering van zorgvrijwilligers in het lokale sociale domein. Lees hierover ook het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal en de overhandiging ervan aan Jan van Zanen, voorzitter van de VNG;
 2. Het is glashelder dat het samenspel tussen zorgvrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein verder moet worden ingericht waar het gaat om rol, verantwoordelijkheid en afstemming.
 3. Er is behoefte aan vrijwilligers die zich voor langere tijd willen verbinden aan een hulpvrager. Dat vraagt om extra inspanningen op het gebied van werven en binden.
 4. Onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek toont aan dat er een grijs gebied is waarbinnen vrijwilligers hun werk doen. Het gaat om hulpvragen die niet worden opgepakt door beroepskrachten omdat het hier níét specifiek het werkgebied van betaalde krachten betreft. Verder zien we een taakverzwaring voor zorgvrijwilligers en een verschuiving van de formele zorg naar de informele zorg.
 5. Lokaal samenwerken is een taai vraagstuk dat tijd, relatie en aandacht vraagt. Het vraagt om een procesmatige aanpak, om facilitering van vrijwilligersorganisaties door gemeenten en dat vrijwilligersorganisaties serieus worden genomen als gesprekspartner in het lokale sociale domein.
 6. Om samenwerking lokaal en het samenspel met de beroepsmatige zorg en welzijn vlot te trekken is het nodig om de coördinatorenfunctie lokaal te versterken.

Vrijwillig Dichtbij in cijfers

De 14 deelnemende organisaties waren: Agora, Humanitas, Johanitter Nederland, Mezzo (nu MantelzorgNL), Nationale Vereniging de Zonnebloem, Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Het Nederlandse Rode Kruis, KBO-PCOB, Kerk in Actie, Stichting Present Nederland, Stichting Vier het Leven, TijdVoorActie, Unie Van Vrijwilligers Nederland en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Activiteiten

 • 7 Werkateliers
 • 1 Inspiratiebijeenkomst met 8 workshops en 70 deelnemers
 • Afsluitende conferentie ‘Vrijwillig geluk maken’ op 1 november 2018: 130 bezoekers, gemiddeld rapportcijfer 8, eindoordeel: ‘interessant en inspirerend’.
 • Onderzoeksrapport Aan de andere kant van de schutting, waarvoor de Universiteit voor Humanistiek 5264 vrijwilligers in zorg en welzijn en 592 coördinatoren van 14 landelijke vrijwilligersorganisaties heeft bevraagd. Het onderzoek ging over veranderingen die vrijwilligers(organisaties) in hun werk ervaren nu er als gevolg van bezuinigingen en decentralisaties meer van vrijwilligerswerk wordt verwacht.
 • Persaandacht was er in MAX Vandaag, Trouw, De Dikke Blauwe en Zorg+Welzijn.

Foto: Slotconferentie Vrijwillig Dichtbij op 1 november 2018. Fotograaf: Ruud van der Graaf

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen