Kwaliteit & Kennis

3952 keer bekeken 0 reacties

Binnen Vereniging NOV hebben we op vele manieren gewerkt aan de kwaliteit van vrijwillige inzet. We zijn een open netwerk Vrijwilligersmanagement gestart, hebben de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld doorontwikkeld en het netwerk van adviseurs uitgebreid. Onder meer.... veel meer.

Open netwerk Vrijwilligerstalentmanagement

Na een verkenning bij leden van NOV over vraagstukken in het managen/organiseren van en met vrijwilligers, heeft een groep van acht organisaties zich gebundeld in een open netwerk. Deze organisaties zijn AGORA, Rode Kruis Nederland, VluchtelingenWerk, NOC*NSF, Sociaal Werk Nederland, Scouting Nederland, Movisie, LKCA en LandschapsbeheerNL en Doeldenker. 

De paraplu is hoe we zo goed mogelijk kunnen uitgaan van het talent van vrijwilligers in zowel werving, inzet als begeleiding. Materialen, instrumenten en zienswijzen zijn in twee bijeenkomsten met elkaar uitgewisseld. Het thema raakt zowel aan de rol van bestuurders en die van de vrijwilligerscoördinatoren in verenigingen en organisaties. Vanuit het netwerk wordt onder andere ingezet op invoering van een curriculum of minor Vrijwilligersmanagement in het regulier hoger onderwijs. 

Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

In 2018 hebben we de basis gelegd voor een volledig vernieuwde online Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Natuurlijk gewoon terwijl adviseurs vrijwilligersorganisaties hielpen met hun vrijwilligersbeleid en –management op de 'ouderwetse' manier.

Organisaties kunnen de Zelfevaluatie op vele manieren gebruiken. Besturen, beleidsmedewerkers of vrijwilligerscoordinatoren kunnen zelf of met vrijwilligers kijken hoe goed het beleid is en hoe goed het bekend is en gebruikt wordt. Ze kunnen er ook vrijwilligersbeleid mee maken. Het meest ultieme resultaat is natuurlijk het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld, zoals ook de foto's laten zien.

Nieuwe keurmerken

Er zijn in 2018 vijftien nieuwe NOV-Keurmerken uitgereikt. Het aantal organisaties dat in 2018 een NOV-Keurmerk mocht dragen stond daarmee op 80.

Nieuw online tool

De nadruk lag in 2018 vooral op de vernieuwing van de Zelfevaluatie tot een online instrument waarmee vrijwilligersorganisaties samen met hun vrijwilligers aan hun vrijwilligersbeleid kunnen werken. In vier bijeenkomsten en allerlei tussentijdse contacten werkten we met de Goed Geregeld-Adviseurs aan een verbeterde versie. Hiermee legden we de basis voor de lange termijn doelstellingen van NOV; Vrijwillige Inzet overal Goed Geregeld.

Kwaliteitsinstrumenten derden

Vanuit de Zelfevaluatie en systematiek van Goed Geregeld heeft NOV veel meegedacht met andere koepelorganisaties over hoe zij hun achterban kunnen ondersteunen bij het maken van vrijwilligersbeleid en –management. Zo heeft NOV onder meer bijgedragen aan de VIB-Scan van Cubiss die gebruikt wordt door Bibliotheken en de online module Vrijwilligersmanagement van NOC*NSF voor sportverenigingen.

Meer adviseurs

Om Goed Geregeld breed te kunnen ondersteunen organiseerden we in 2018 twee basisinstructies waarin zo’n 10 nieuwe adviseurs zijn opgeleid. Vrijwilligerscetrales en –steunpunten in Almere, Ede, Hoekschewaard, Doetinchem, Eindhoven en Soest/Soesterberg hebben zich aangesloten bij het Goed Geregeld-netwerk en zijn nu bevoegd organisaties te begeleiden richting het NOV-Keurmerk.

Colloquium Vrijwilligerswerk

Met elkaar weer plaatsnemen in de collegebanken in de Rotterdam School of Management (RSM)!

Op de campus van de Erasmus Universiteit vond op 11 november het tweede colloquium (samenspraak) met onderzoekers en 26 vakgenoten in het vrijwilligerswerk plaats. Het programma was goed gevuld met inzichten en dialoog over vijf verschillende actuele onderzoeken:  

Lucas Meijs over het vrijwilligerswerkperspectief op basis van co-productie in de samenleving. Arie den Boer over vrijwillige inzet in het cultureel erfgoed. Tim ’s Jongers over inzet in het circulair werken. Sara Kinsbergen over  SDG’s (Sustainable Development Goals) en Philine van Overbeeke over vrijwillige inzet in drie perspectieven op de rol van burgers en in co-productie. Ter plekke werden ook afspraken beklonken om respondenten via deelnemers te kunnen werven. 

Wereldwijd betrokken bij netwerken

Na een aantal jaren afwezigheid op het internationale terrein van het vrijwilligerswerk, is NOV, mede met de inzet van de twee vrijwilligers Cees van den Bos en André Hudepohl, weer gaan participeren in diverse netwerken. De Europese netwerken van het vrijwilligerswerk zijn de European Volunteer Centre (CEV) en Volunteurope. Het wereldwijde netwerk is dat van de International Association for Volunteer Effort: IAVE.  Met vier mensen heeft NOV deelgenomen aan de IAVE Conferentie in Duitsland. Daar hebben we zowel workshops verzorgd als kennis opgehaald rond de thema’s Maatschappelijke Diensttijd, duurzame ontwikelingsdoelstellingen (SDG’s), het lokaal ondersteunen van vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rijnlands werken met vrijwilligers

Rijnlands werken is een vorm van organiseren op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen, waarbij de mensen in het veld in de lead zijn. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat met vrijwilligers en betaalde krachten? In een werkbezoek bij Zorgcentra De Betuwe kwamen alle partijen aan het woord onder leiding van de goeroe van het Rijnlands werken, Jaap Peters. Twintig organisaties kwamen verkennen of Rijnlands werken ook bij hen zou kunnen passen. 

Workshop Theory of Change

Tijdens een workshop hebben 10 NOV-leden geoefend met het toepassen van het ToC-model op de eigen organisatie: wat wil je bereiken, voor wie, en hoe pak je dat aan? Er werd onder leiding van de experts van MAD impact ingegaan op hoe het model kan dienen als basis voor het monitoren en meten van je (project)resultaten. Tegelijkertijd leerden de deelnemers van elkaars ideeën, plannen en input.   

ICT & vrijwilligerswerk

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen niet zonder ICT, maar ze moeten het wel vaak zonder of met beperkte ICT-expertise en dito budget stellen. In 2018 hebben de zin en haalbaarheid van een netwerk rond dit thema verkend. In twee verkennende bijeenkomst hebben we met inspirerende sprekers van grote en kleine organisaties een netwerk van 55 mensen verzameld om in 2019 te kijken of het netwerk ook levensvatbaar is. Onderwerpen waren: gratis Software, je kantoorautomatisering inrichten met vrijwilligers, de ICT-implicaties van de AVG, probleemherkenning en automatisering, het begeleiden van vrijwilligersprocessen met ICT-oplossingen. 

BestuurdersCentraal

In de tweede helft van 2018 hebben we de centrale begeleiding van het project BestuurdersCentraal afgesloten. In het project is geëxperimenteerd hoe bestuurders, bedrijfsleven, overheid en gemeenten het beste betrokken konden worden in de ondersteuning van besturen van vrijwilligersorganisaties. Van de drie proeflocaties hebben Midden-Groningen en Deventer besloten door te gaan. Met name in Deventer is in de projectperiode een sterk netwerk tot stand gekomen. VCDeventer heeft de Deventer-aanpak gepresenteerd in de Vereniging van Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI). Eind 2018 zijn de eerste contacten gelegd met de Provincie Overijssel om de mogelijkheden voor een provinciebreed netwerk te onderzoeken. 

Foto boven: SMO Breda met Adviseur Marijke Dévény van MOOIWERK Breda. 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen