Netwerk Zorg

2400 keer bekeken 0 reacties

Het netwerk Landelijke Organisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ), bestaande uit 16 vrijwilligersorganisaties, heeft het manifest ‘Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning van onmisbaar kapitaal’ gezamenlijk uitgebracht.

Het doel: beleidsmakers informeren over de toegevoegde waarde en impact van vrijwilligers en de noodzaak tot investering in het coördineren daarbij van deze vrijwilligers in het sociale domein.

Het manifest is op de ALV van NOV in juni aangeboden aan Jan van Zanen, burgemeester in Utrecht en voorzitter van de VNG. Naast het manifest is een artikel geschreven dat door de organisaties in eigen media is opgenomen en een visiedocument voor eigen gebruik. In het netwerk zijn de uitkomsten van het meerjarenprogramma Vrijwillig Dichtbij gedeeld en is richting gegeven aan het opvolgende vierjarig programma Samen Ouder Worden.

LOVZ was partner in het onderzoek van het Verwey Jonker instituut over de informele hulp aan huis bij mensen met dementie. Het overgrote deel van deze hulp komt vanuit buren en de buurt en veel minder vanuit het georganiseerde vrijwilligerswerk. Dementie en vrijwillige inzet bij migranten gezinnen is een te onderscheiden aandachtspunt.

Foto: Het aanbieden van het manifest aan Jan van Zanen. Fotograaf: Ruud van der Graaf 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen