Sociale Veiligheid

2619 keer bekeken 0 reacties

Sociale veiligheid blijft een groot thema. Eentje dat helaas vaak pas actueel wordt als het te laat is. In 2018 hebben we veel meer organisaties in staat kunnen stellen om preventief aan de slag te gaan. En niet alleen voor minderjarigen.

Gratis VOG op meerdere wijzen verruimd

NOV heeft zich hard gemaakt voor een verruiming van de Regeling Gratis VOG voor organisaties die werken met vrijwilligers. Naast vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen als jongeren en mensen met een beperking, is de regeling per 1 november 2018 verbreed naar alle kwetsbare doelgroepen. Tegelijkertijd mochten vanaf die dag ook meer soorten organisaties, naast verenigingen en stichtingen zonder overheid als opdrachtgever, gebruik maken van de regeling: sociaalwerkorganisaties, maatschappen, eenmanszaken en vof's. 

Sociale veiligheid is meer dan seksueel misbruik

Vanzelfsprekend is het vrijwilligerswerk is kwetsbaar voor ongewenst gedrag en misbruik in seksuele zin, maar daarnaast houdt de Regeling Gratis VOG nu ook rekening met oplichting, psychisch en fysiek geweld. NOV versterkt en informeert organisaties in het toepassen van een brede en zo compleet mogelijke preventieve aanpak. Het werken met een gedragscode, aannamebeleid, meldcode, vertrouwenspersoon houdt iedereen alert, in combinatie met de gratis VOG. NOV adviseert organisaties om vooral te sturen op gedrags- en houdingsverandering. Te veel besturen en bestuurders denken nog dat misbruik bij hun organisaties niet plaats kan vinden, want 'we kennen hier iedereen'. De VOG kan een prima aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan over houding en gedrag.

Beheer portaal Regeling Gratis VOG

NOV beheert de website www.gratisvog.nl. Voor het ingaan van de nieuwe Regeling Gratis VOG hebben we aanpassingen doorgevoerd op basis van feedback van gebruikers en experts. De site is ook in visueel opzicht aangepast en het beleidsjargon is vertaald naar begrijpelijke terminologie. 

Aantallen contactpunt NOV

NOV adviseerde potentiële deelnemers aan de regeling in 2900 mails. Er zijn door het contactpunt van NOV 1099 aanvragen verwerkt van organisaties voor toelating tot de regeling Gratis VOG en daarvan 737 doorgezet naar de beoordeling door Justis/CIBG.  De overige aanvragen zijn nog in procedure.

In 2018 zijn in totaal via de drie werkveldorganisaties 1346 organisaties toegelaten tot de regeling en 5 geweigerd. Het totaal aantal aanvragen van vrijwilligers in 2018 voor de gratis VOG was 99. 936, waarvan er 56 geweigerd zijn.

Samenwerking, Tuchtrecht en In veilige handen

NOV werkt in het versterken van de sociale veiligheid nauw samen met NOC*NSF en het CIO. Er was ook in 2018 zeer frequent en regulier overleg met de ministeries van VWS en JenV, met Justis en voor het tuchtrecht in onze sector met het Instituut SportRechtspraak (ISR).

Met NOC*NSF heeft NOV het tuchtrecht in de sport en het vrijwilligers samengevoegd in het ISR. Het combineren van de twee registratielijsten is nog niet gelukt en is blijven hangen op enerzijds het overstappen naar een nieuwe hosting van de lijsten en het daarna toestemming krijgen voor de samenvoeging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In mei waren we bijna zover, maar toen verviel onze aanvraag op basis van de invoering van de AVG. Aansluiting van organisaties bij het ISR gaat langzaam. ISR heeft daarover contact met Scouting Nederland, YMCA en vereniging Ongerweges. Andere organisaties vinden door de verplichte statutenwijziging de drempel nog te hoog. De auditcommissie is dit jaar niet bij elkaar geweest. Er waren geen nieuwe  organisaties die zich aanmeldden voor registratielijst.

Fondsen

NOV is ook in overleg gegaan met fondsen die bij de financiering van projecten organisaties kunnen aanspreken op en ondersteunen bij het invoeren van preventieve maatregelen. Via deze weg hebben we meerdere voorlichtingssessies voor vrijwilligersorganisaties georganiseerd.

Met onze leden die werken met jongeren heeft Augeo Foundation een online gratis cursus voor vrijwilligers ontwikkeld: Zorgen over een kind, en nu? Hoe kan je er zijn voor een kind dat te maken heeft met geweld of misbruik: https://www.augeo.nl/vrijwilligers

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen