Netwerk Vrijwilligerscentrales

2397 keer bekeken 0 reacties

In het Netwerk Ondersteuning Vrijwillige Inzet (NOVi) werken vrijwilligerscentrales en -informatiepunten met elkaar samen. Vanuit vereniging NOV ondersteunen we deze netwerken door te adviseren, kennis te delen en uitwisseling en ontmoeting te organiseren.

In 2018 hebben we vooral ingezet op intensivering van het contact met de regionale netwerken van vrijwilligerscentrales door ze te bezoeken en de ontwikkeling van een landelijk en regionaal aanbod van themabijeenkomsten en trainingen.

Maatschappelijke Diensttijd

Vanaf januari 2018 waren een aantal vrijwilligerscentrales betrokken in de eerste brainstormsessies rondom de ontwikkeling van de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren, die Vereniging NOV organiseerde in aanloop naar de eerste tranche van de subsidieaanvragen. Ook in het verdere proces van de ontwikkeling van de Maatschappelijke Diensttijd werd vanuit Vrijwilligerscentrale Utrecht en Nijmegen deelgenomen aan de NOV-focusgroep van maatschappelijke organisaties.

Nieuwe AVG-regels

In mei 2018 ging de nieuwe wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ter voorbereiding hierop werden door Vereniging NOV een vijftal workshops georganiseerd waar veel vrijwilligerscentrales aan deelgenomen hebben. Kapstok hiervoor was het AVG-stappenplan van NOV. Met deze kennis hebben op hun beurt de vrijwilligerscentrales weer veel lokale vrijwilligersorganisaties ondersteund.

NOV-congres

De tweejaarlijkse conferentie voor vrijwilligerscentrales is in 2018 samengevoegd met het landelijk NOV-congres op 24 november. De medewerkers van centrales konden terecht bij een aantal specifieke workshops, zoals vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, deskundigheidsbevordering, bemiddelen van jongere vrijwilligers, bemiddelen van asielzoekers en statushouders en nieuwe organisatievormen van vrijwilligerscentrales.

Besloten NOVi-netwerkomgeving op Platform Vrijwillige Inzet

Op het Platform Vrijwillige Inzet is voor medewerkers van vrijwilligerscentrales een besloten deel ingericht waar men met collega’s onder elkaar kan vragen en delen. Voor enkele netwerken is daarnaast een besloten werkomgeving ingericht waar o.a. agenda en stukken van de hun eigen regionale netwerkbijeenkomsten geplaatst kunnen worden, maar vooral ook interessante weetjes en goede voorbeelden uit de praktijk.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen