Netwerk Wet- & Regelgeving

2544 keer bekeken 1 reacties

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming was 2018 wel een bewogen jaar wat betreft wet- en regelgeving. Dat betekende niet dat er niets anders te beleven viel. Integendeel!

Het netwerk Wet- & Regelgeving is drie keer bij elkaar geweest. Naast deze drie bijeenkomsten is via het expertnetwerk op het Platform Vrijwillige Inzet  onderling gecommuniceerd. In de bijeenkomsten en op het platform zijn de volgende onderwerpen besproken:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

De AVG is per 25 mei 2018 van kracht geworden en deze verordening heeft ook gevolgen voor vrijwilligersorganisaties. Voor de invoering van de AVG heeft NOV een stappenplan opgesteld. Voor ondersteuners van vrijwilligersorganisaties zijn vier informatiebijeenkomsten gehouden. Daarnaast hebben we nog negen lokale informatieavonden gegeven.

Wijziging Regeling WW en Vrijwilligerswerk

De mogelijkheid voor mensen met een WW-uitkering om vrijwilligerswerk te doen bij een ANBI of SBBI is verruimd. Als zij vrijwilligerswerk doen waarvoor in het voorgaande jaar geen betaalde kracht of vacature is geweest, worden ze niet gekort op de uitkering.

Modernisering Kleine Ondernemersregeling

De keuze of je een BTW-administratie wil voeren voor kleine ondernemers  wordt ook van toepassing voor verenigingen en stichtingen. De grens voor een kleine onderneming ligt bij een omzet van €20.000,-.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht

De wetswijziging is in 2016 naar de Kamer gestuurd. Meteen ontstond er veel weerstand tegen de artikelen waarin besturen van verenigingen en stichtingen na een faillissement persoonlijk aansprakelijk zijn, tenzij ze kunnen aantonen dat het niet hun schuld is. Dit komt erop neer dat je als bestuurder schuldig bent aan het faillisement tenzij je kunt aantonen dat dat niet zo is. Dit houdt veel mensen tegen om bestuurder van een vrijwilligersorganisatie te worden. Deze artikelen voor de omgekeerde bewijslast zijn uiteindelijk geschrapt.

Regeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

De BTW-sportvrijstellingen worden in 2019 uitgebreid. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van BTW. Het Rijk krijgt hierdoor extra belastinginkomsten. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden. Er gaat ongeveer €87 miljoen terug naar amateursportverenigingen.

Goede voorbeelden van lokale uitvoering van wet- en regelgeving

Vanuit VWS is de vraag neergelegd bij het netwerk Wet- & Regelgeving of er lokale voorbeelden zijn waar gemeenten het organisaties makkelijk maken om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Er zijn twee voorbeelden gegeven. Eén waarbij gemeenten onderling samenwerken bij het verstrekken van een vergunning voor een wedstrijd die verschillende gemeentegrenzen doorkruist. Het tweede voorbeeld ging over het ter beschikking stellen van ruimte voor organisaties.

Vrijwilligersontbijt met Kamerleden

Met het netwerk is meegedaan aan het Vrijwilligersontbijt op 7 december met een eigen tafel. Drie onderwerpen zijn daar besproken met Tweede Kamerleden. 

  1. Verdere uitbreiding van de verruiming van de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk naast WW naar ook andere uitkeringsgerechtigden als asielzoekers en statushouders.
  2. Het weghalen van hoofdelijke aansprakelijkheid van besturen van verenigingen en stichtingen uit de wet Bestuur en toezicht.
  3. Een hogere omzetgrens voor de vrijstelling van de BTW-aangifte in kleine ondernemersregeling. In de ons omringende landen is die hoger. Wij zouden graag willen dat dit bedrag ook in Nederland verhoogd wordt zodat meer organisaties gebruik kunnen maken van de regeling.   

 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

1  reacties

Bas Oosthoek

21-05-19 om 11:19

Ziet er goed uit. Veel activiteiten in het jaar 2018. Heb geen aanvullingen en of wijzigingen te doen.

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen