Cijfers

2421 keer bekeken 0 reacties

Hoeveel leden heeft Vereniging NOV nu eigenlijk? Hoeveel mensen bezoeken onze websites? Hoe zit dat met die sociale media van de vereniging? En wat waren de inkomsten en de uitgaven?

Jaarcijfers 2018

Baten

2018

Overige baten

€ 11.577

Projectbaten

€ 75.689

Subsidiebaten

€ 590.630

Contributies

€ 126.525

Totaal

€ 804.421

   

Lasten

2018

Organisatiekosten

€ 59.309

Accommodatiekosten

€ 30.265

Personeelskosten

€ 449.999

Bestuurkosten

€ 4.554

Activiteitskosten

€ 294.253

Totaal

€ 838.380

 

Onze websites werden benut door 139.057 gebruikers die gezamenlijk 511.557 pagina's bezochten. De nieuwe website - live gegaan in oktober - had eind 2018 iets meer dan 2.400 mensen met een account.

De belangrijkste websites die we beheren zijn: www.nov.nl, www.gratisvog.nl en www.inveiligehanden.nl

Op de LinkedIn-groep Vrijwilligerswerk hadden we 4.884 leden en 3.544 mensen volgens ons op Twitter. Op Facebook, waar we ons eigenlijk net een jaartje iets serieuzer op begeven, hadden we iets meer dan 450 volgers.


Meer dan 40 nieuwsbrieven en uitnodigingen hebben we in 2018 verstuurd naar meer dan 5.000 nieuwsbriefleden. Vooral het Platform Vrijwillige Inzet (onze nieuwe website) is verantwoordelijk voor de spectaculaire toename in nieuwsbriefleden. Meer dan 39 procent opent de nieuwsbrieven en 8,5 procent klikt door.


Begin 2018 hadden we 336 leden. Eind waren dat er 356! De leden die we verloren hebben, gaven de meesten als reden :

 1. Fusie of opheffing 
 2. Geen gebruik maken van het lidmaatschap

De leden die erbij zijn gekomen geven in meerderheid aan dat ze als organisatie baat denken te hebben bij lidmaatschap, máár ook dat ze het werk dat we doen willen ondersteunen.

Leden per

1 januari 2018

1 januari 2019

 

Vrijwilligersorganisaties

117

134

 

Vrijwilligerscentrales

145

148

 

Sportbonden

 

74

74


De formatie van het NOV-bureau was in 2018, evenals in 2017, gemiddeld 5,53 fte.

Het NOV-bureau bestond uit een directeur en 7 vaste medewerkers (kijk hier wie), werkzaam in deeltijd:

 • Directeur (1,00 fte)
 • Communicatie (0,89 fte)
 • 4 Project- en communitymanagers (samen gemiddeld 2,3 fte)
 • Coördinator verenigingsbureau/financiën (0,78 fte)
 • Secretarieel medewerker (0,56 fte).

De verdeling van aandachtsgebieden over de Project- en communitymanagers was als volgt:

 • Programma's Vrijwillig Dichtbij en Samen Ouder Worden
 • Netwerk NOVi, aansturing inrichting van het NOV Community Platform, aansluiting Maatschappelijke Diensttijd
 • Premieplan, doorontwikkeling Vrijwilligerswerk Overal Goed Geregeld, ontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd
 • Netwerk Wet- & Regelgeving, advisering over veiligheid, Regeling Gratis VOG en wet- & regelgeving in bredere zin

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen