Bestuur & Dank

2664 keer bekeken 0 reacties

Anders werken? Waarom zou je dat willen? Duo-interimvoorzitters Fedde Boersma en Menne Scherpenzeel werpen er licht op. Tipje van de sluier, het heeft iets te maken met de dank die we jou waarschijnlijk ook 'schuldig' zijn.

Fedde: "Menne, heb jij al een account?"

Het antwoord op die vraag was eenvoudig: Tuurlijk! Het ging trouwens over een account op dit Platform Vrijwillige Inzet. Als bestuurders van een vereniging, per definitie een organisatie die participatief is, wil je vooruitdenken en op een moderne manier mensen betrekken. Beter betrekken, meer betrekken, maar ook makkelijker betrekken. Offline doen we dat al jaren, maar sinds de zomer van 2018 maken we de combinatie met online. Kennis die je voorheen een-op-een deelde, kun je zo makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Voor iedereen? Ja, op het Platform Vrijwillige Inzet kan iedereen een account nemen en aan de slag. Dat vraagt vaak een andere manier van denken. Zowel bestuur als bureau hebben nu als eerste vraag op de lippen: "Wie weet daar het meeste vanaf?" Om vervolgens diegene te vragen ergens een reactie op te geven. Graag nodigen we iederéén uit om samen te werken in het Platform Vrijwillige Inzet.

Fedde: Als iemand anders het beter weet, waarom zou jij dan het antwoord geven? 

Daar past een nieuwe bestuursrol bij

Voorjaar 2018 doorliep het bestuur met advies van het bureau Ten Have een traject waarmee hernieuwd de rol en functie van het besturen in onze vereniging in relatie tot de werkorganisatie zijn vastgesteld. Kern is een passende rol van het bestuur in een moderne participatieve vereniging die primair gericht is op de versterking en innovatie van het vrijwilligerswerk als branche. Het bestuur zelf acteert coöperatief met aandacht en ruimte voor de verschillende portefeuilles. Bestuur en bureau pakken vooral een rol als kennismakelaar en bieden een platform om de kennis die bij de leden aanwezig is met elkaar te kunnen delen. De werkwijze is aan de ALV voorgelegd en goedgekeurd. Daaruit volgend is ook de taakstelling en het profiel van de voorzittersvacature benoemd. Met verschillende kandidaten is contact gelegd en er is ook met meerdere personen gesproken. Wij, Fedde Boersma en Menne Scherpenzeel, hebben de rol van waarnemend voorzitter in duoschap vervuld. Norman Uhlenbusch was penningmeester. In 2018 heeft Jessica Winter afscheid genomen na haar eerste termijn van drie jaar vanwege een nieuwe baan buiten het vrijwilligerswerk. Voor de nieuwe vacatures hebben we niet alleen gekeken naar kandidaten die een afspiegeling vormen van onze leden, maar die juist ook op thema's die we de komende jaren belangrijk vinden een bijdrage kunnen leveren. De twee vacatures op de portefeuilles samenleving-overheid-markt en jongeren zijn vervuld door respectievelijk Saskia Buijk in juni en Willemijn Gerritse in november.

Activiteiten bestuur

Het bestuur heeft zeven keer vergaderd. Naast de vaste onderwerpen in de werkplan- en begrotingscyclus van de ALV en vereniging waren belangrijke onderwerpen:

  • Visie op vrijwillige zorg en dienstverlening
  • Terugblik gemeenteraadsverkiezingen
  • De uitwerking van de Maatschappelijke Diensttijd
  • Lobby voor een betere regeling WW-vrijwilligerswerk
  • Diversiteit van vrijwilligers
  • Aanzet Nationaal Jaar van vrijwillige inzet
  • Programmering van het NOV-congres
  • Contributiesystematiek
  • Beinvloeding Kamermoties voor o.a. de gratis VOG, vrijwilligersvergoeding en WW & vrijwilligerswerk
  • De rol van NOV zelf in grote programma's als Vrijwillig Dichtbij en het daarop volgende programma 'Samen Ouder Worden'. 

Samenstelling bestuur in 2018

In het jaar waren de volgende bestuursleden actief: Fenna Noordermeer, Menne Scherpenzeel, Fedde Boersma, Norman Uhlenbusch, Saskia Buijk, Willemijn Gerritsen en Jessica Winter.

Dank (want we kunnen het niet zonder jou!)

Vereniging NOV dankt in de eerste plaats alle leden voor de samenwerking en ondersteuning. De leden maken Vereniging NOV! 
Naast de leden willen we zeker ook alle financiers, partners en vrijwilligers bedanken. Ook zij hebben in hoge mate bijgedragen aan wat we in 2018 hebben bereikt. Speciaal willen we noemen: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sociaal Werk Nederland, LSAbewoners, G40stedennetwerk, Goede Doelen Nederland, Tom de Graaff, Nederland Filantropieland, VSBfonds, Pharos, Centraal Beheer, Lokale Fondsen Nederland, Kansfonds, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds 1818, LKCA, Movisie, KNHM, Universiteit voor Humanistiek, Erasmus Universiteit (Lucas & Philine), alle adviseurs in het Goed Geregeld netwerk, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Utrecht, VCUtrecht, DNA, Jolieke Schroot, Doeldenker, Cees van den Bosch en André Hudepohl, Oranje Fonds, Instituut Sportrechtspraak (ISR), Motivaction, Coalitie Erbij, COA, VNG, Jaap Peters, MAD impact en niet vergeten Jolieke Schroot als vrijwillig notulist en bestuurssecretaris. Ook de oprechte interesse, betrokkenheid en inhoudelijke bijdragen van Kamerleden, wethouders en beleidsmedewerkers hebben gezorgd voor een beter vrijwilligersklimaat.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen