10. Netwerk vrijwillige zorg en dienstverlening

Als alle vrijwilligers een ster voorstellen, dan is de hemel hel verlicht. #eenkleingebaar
29-03-2021
784 keer bekeken 0 reacties

Het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) is het netwerk van 18 landelijke organisaties met vrijwilligers die praktische, sociale en emotionele ondersteuning bieden aan met name kwetsbare mensen. Er voor elkaar zijn, hulp en omzien was in dit COVID-jaar extra belangrijk.

Het einde van jaar kende de gezamelijke actie onder de naam en hashtag  #eenkleingebaar.  Een initatiefgroep van maatschappelijke organisaties, NOV en het Ministerie van VWS  werkten samen om in de december maand vele mensen een hart onder de riem te steken in deze voor velen lastige tijd.  NOV heeft met het ICT bedrijf RdB voor de website gezorgd waarop de vele initiatieven in heel het land via hun sociale media gebundeld zichtbaar werden met 413 posts op de social wall. Alleen al met de acties die met financiering via NOV liepen zijn 90.000 mensen bereikt.

Zeer ingrijpend jaar

Ook de andere maanden van het jaar bepaalde COVID 19 een afgedwongen werkelijkheid voor de organisaties in het LOVZ. Dit effect was zeer ingrijpend. Organisaties kwamen stil te liggen omdat de intramurale zorg noodgedwongen de deuren sloot voor vrijwilligers. Het bezoek met ouderen aan culturel activteiten in theater en musea lag volledig plat. Een organisatie als het Rode Kruis vol gas kon geven in hun inzet op allerlei plekken in de aanpak van COVID-19.

Oudere vrijwilligers op non-actief

Veel oudere vrijwiligers kozen voor de eigen bescherming ervoor om niet actief te zijn. Hierdoor werd, gezien de onverwacht lange periode van deze situatie, deze groep vaak zelf ook hulpvager. Vele organisaties hebben een versnelde digitalisering doorgemaakt met alternatieve bijeenkomsten en activiteiten, digitaal contact en aansturing van vrijwiligers, webinars en trainingen digitaal enzovoort. Vooral in de eerste golf werd er maandelijks een update gegeven aan het Ministerie van VWS om hen in hun coördinerende functie goed te informeren over de te nemen maatregelen.

Positie vrijwilligers in een pandemie

Het was niet makkelijk om vrijwilligers en hun belangrijke werk op de overheidsagenda te krijgen. Positionering van de vrijwillge rol, inzet en eigenheid in de keten van welzijn en zorg vroeg ook nu weer aandacht. Het netwerk heeft gezien de structurele kant van positionering een paper opgesteld om in lobby en gesprekken met derden de eigenheid en voorwaarden van vrijwillige inzet goed neer te zetten.  In het najaar heeft de Kamer een motie aangenomen op voorstel van Gert-Jan Seegers (ChristenUnie). Deze riep op om de functie en de inzet van vrijwiligers in de pandemie te versterken. De actie #eenkleingebaar is daar een eerste actie in, maar het gesprek is verder gegaan over een extra  financiële stimulering voor het opvangen van de effecten van COVID op de inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn. Deze is in mei 2021 met een bedrag van 2.6 miljoen euro voor 10 organisaties en de coordinatie vna NOV tot stand gebracht. 

Netwerkoverleggen de onderwerpen

Het eigen netwerkoverleg vond nog één keer live plaats en daarna driemaal digitaal. Belangrijkste onderwerpen waren: de gevolgen van COVID , cultuursensitief werken, het bundelen van data en daarmee het opstellen van het positionpaper, de expertise cirkel jong-oud ( inzet van jonge vrijwilligers), programamering van het Nationaal Jaar en de uitvoering van het programma Samen Ouder Worden.  

Aparte Corona-pagina

Om alle organisaties goed te informeren over Corona, heeft Vereniging NOV een overzichtspagina gemaakt voor alle gevolgen voor vrijwilligers.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen