11. Preventie misbruik en integriteit; voorkomen van seksueel misbruik

Podcastopname met een experts sociale veiligheid, bestuurder en medewerker NOV.
29-03-2021
826 keer bekeken 0 reacties

Het goed regelen van sociale veiligheid en het voorkomen van ongewenst gedrag en misbruik in organisaties was een belangrijk thema voor NOV.

NOV heeft actief gewerkt aan sociale veiligheid in het vrijwilligerswerk. Dit heeft geresulteerd in de volgende inzet en activiteiten: 

  • De vier experts voor het werkveld van NOV hebben 35 individuele organisaties geadviseerd in hun aanvraag tot de regeling gratis VOG
  • De experts hebben 25 lokale bijeenkomsten georganiseerd over VOG en sociale veiligheid.  In totaal zijn ruim 235 organisaties bereikt. 
  • Met de diverse sectoren als zorg, onderwijs, natuur en cultuur zijn contacten gelegd ter informatie en verspreiding van de dienstverlening van de experts. 
  • In 2020 zijn 1.887 organisaties toegelaten tot de Regeling Gratis VOG van het Ministerie van VWS in samenwerking met de Dienst Justis, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, CIBG en de koepelorganisaties NOC*NSF en CIO. De toegelaten organisaties hebben in totaal 134.000 gratis VOG aangevraagd. Van deze aanvragen zijn er 233 geweigerd. 
  • De experts hebben pilottrainingen gegeven voor (nieuwe)medewerkers die vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn in een organisatie. Deze trainingen kregen grote waardering. 

In Veilige Handen

De website In Veilige Handen (www.inveiligehanden.nl)  bundelt alle informatie over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie en het voorkom van grensoverschrijdend gedrag. Deze site is aangevuld voor gebruik door meer sectoren die werken met vrijwilligers, zoals onderwijs en zorg, met nieuwe informatie en digitale korte instructie films over de Regeling Gratis VOG en een podcast voor besturen om toegang te krijgen tot de regeling. 

Corona gooit (een beetje) roet in het eten

2020 Had het jaar kunnen zijn waarin de vier experts met volle kracht besturen hadden kunnen adviseren. Tot maart waren er vele afspraken gemaakt voor bijeenkomstenlater het jaar. Door COVID-19 lagen veel vrijwilligersactiviteiten stil. Besturen hadden andere prioriteiten. Later het jaar is dit opgepakt in digitale contacten en trainingen. 

Registratielijst gestopt

De registratielijst van de vrijwilligerssector van vrijwilligers die veroordeeld zijn door het tuchtrecht, is stop gezet. Jarenlange inzet heeft niet geresulteerd in voldoende organisaties die wilden aansluiten. De lijst en het omvangrijke beheer daarvan door de dienst JustID is gestopt. Andere factor hierbij was ook dat de beoogde samenvoeging van deze lijst met die van de sector Sport  een procedure vroeg bij de Autoriteit Persoonsgegevens waar niet doorheen te komen was.  

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen