06. Inzet jongeren in Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Jongeren werken aan de puzzel van hun eigen inzet en passie.
29-03-2021
816 keer bekeken 0 reacties

De missie van MDT is om iedere jongere in Nederland de kans te geven om in de eigen omgeving een Maatschappelijke Diensttijd te doen die past bij de levensfase en interesse van die jongere. Door iedere jongere deze kans te geven, draagt MDT bij aan een nog sterkere samenleving.

Maatschappelijke Diensttijd draagt bij aan een samenleving waarin jongeren zich vrijwillig kunnen inzetten voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten, van invloed zijn en optimale kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. NOV heeft ook in 2020 aan deze missie bijgedragen, omdat wij zien dat MDT veel jongeren de kans biedt zich vrijwillig in te zetten voor een ander en op die manier kennis maken met het vrijwilligersveld. MDT bereikt met haar gevarieerde trajecten ook jongeren die normaal gesproken geen vrijwilligerswerk zouden doen. MDT draagt bij aan verjonging van het vrijwilligersbestand en het enthousiasmeren van jongeren zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving.

Vanuit NOV was er in 2020 een medewerker (16 uur per week) betrokken bij het kernteam MDT. De focus van de werkzaamheden lag op de volgende kerntaken:

 1. Bieden van expertise, netwerk en vergenwoordiging binnen het MDT-kernteam bij het proces van doorontwikkeling en verduurzaming van MDT en de ondersteuning van MDT-organisaties en organisaties die willen toetreden het het MDT-netwerk.
  Hierin was NOV actief door de behoeftes van organisaties die al met MDT aan de slag zijn én de behoeftes van organisaties die toe willen treden tot MDT-netwerk op te halen,  in kaart te brengen en te beantwoorden. Daarnaast boden we vanuit NOV MDT-organisaties kennis en ervaring m.b.t. vrijwilligerszaken (vrijwilligersverzekering en vergoeding, omgaan met AVG en VOG, sociale veiligheid etc.). Ook was NOV betrokken bij de ontwikkeling van het MDT-programma 'De Verschilmakers' van het Oranje Fonds, de verkenning en ontwikkeling van een toegankelijke kwaliteits- en subisidieringssyteem en de ontwikkeling van het MDT-certificaat. 
   
 2. Maatschappelijke organisaties (en andere geïnteresseerde partijen) behoefte gericht informeren en faciliteren.
  We informeerden geïnteresseerde organisaties over aansluiting bij het MDT-netwerk en verbonden hen met partijen uit het MDT-netwerk of andere geinteresseerden;
  We informeerden de vier reguliere netwerken (60 landelijke grote koepelorganisaties), ledenvergaderingen en media (platform met 4700 gebruikers) van NOV over (het aansluiten bij) MDT;
  We faciliteerden de uitwisseling van ervaringen onder vrijwilligerscentrales;
  We ondersteunden vrijwilligerscentrales bij een betere positionering binnen het MDT-netwerk.
   
 3. Een bijdrage leveren aan het versterken van het MDT-merk
  Regelmatig deelden we nieuwsberichten en ervaringsverhalen over MDT op het NOV-platform. Ook brachten we het belang van MDT onder de aandacht van politici. 
   
 4. Participatie in het bestuurlijk overleg.
  Marianne Besslink, voorzitter NOV, nam als vrijwilliger deel aan het bestuurlijk overleg van MDT om op strategische niveau mee te praten over de positionering en toekomst van MDT. Daarnaast legden we vanuit NOV verbindingen met de grote landelijke koepelorganisaties, jongerenorganisaties en die in hulp- en dienstverlening om het belang van MDT onder de aandacht te brengen op bestuurlijk niveau.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen