09. Werken met vrijwilligers ‘Goed Geregeld’

Het netwerk breidt zich ook digitaal flink uit.
29-03-2021
870 keer bekeken 0 reacties

De inzet van NOV om organisaties te ondersteunen in het optimaal organiseren van vrijwillige inzet bevatte in 2020 onder andere de volgende activiteiten.

Netwerk Vrijwilligers Talentmanagement

In dit inspiratienetwerk kwamen tweemaal dit jaar telkens 10-15  vrijwilligersmanagers van grote vrijwilligersorganisaties en een aantal expert-consultants 'vrijwillige inzet'  samen.  Zij wisselden organisatieontwikkelingen uit, en verder thema's waren: validering van vrijwilligerservaringen (model Lever-UP), Kansen met het Nationaal Jaar en vrijwilligers deskundigheid bij betaalde krachten in hun beroepsprofiel en opleiding, MDT; organisatie-  en  talentontwikkeling. Er is uit het netwerk een aparte werkgroep gevormd die verder exploreert hoe (h)erkenning en validering van door vrijwilligerswerk verkregen ervaringen van mensen in de eigen organisatie meer methodisch  aangepakt kan worden. 

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

De Zelfevaluatie en het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld; dé tool waarin de basis van goed vrijwilligersbeleid en -management samenkomt, bleek ook effectief in de tijd van online samenwerken. Zeker 700 accounts telden we in 2020 op de website www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl. Er zijn 12 nieuwe Goed Geregeld-adviseurs opgeleid. Daarmee is een netwerk van in totaal 84 adviseurs ontstaan. Dit betekent dat er op veel plekken in het land deskundige ondersteuning in de buurt is.  Er zijn 13 nieuwe NOV-keurmerken Vrijwillige Inzet Goed Geregeld uitgereikt voor organisaties die het vrijwilligerswerk zeer  goed georganiseerd hebben. Dat is minder dan gemiddeld. Vanwege corona heeft een aantal organisaties lopende trajecten stopgezet of zijn ze niet gestart. In totaal beschikten 76 organisaties in 2020 over een NOV-keurmerk. 

Verantwoord alcohol schenken

Vrijwilligersfuncties waarbij alcohol geschonken wordt, brengen verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom beheerde MOVISIE een digitale Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Barvrijwilligers moeten die instructie gevolgd hebben volgens de Drank- en Horecawet. In 2020 heeft Vereniging NOV de online instructie gered door hem over te nemen van Movisie. Ruim 10.000 leerlingen hebben de online cursus gevolgd in dit overgangsjaar.

BestuurdersCentraal Overijssel

In 2020 zijn de vrijwilligerscentrales in Borne, Dalfsen, Hellendoorn, Twenterand en Zwollen van start gegaan met de implementatie van het principe BestuurdersCentraal, zoals eerder ook in Deventer is gebeurd. De projectleiding ligt in handen van Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) in samenwerking met Vereniging NOV. 

Belangrijk uitgangspunt is het opzetten van een netwerk waarin bestuurders van verenigingen en stichtingen zelf in co-creatie met experts zoeken naar oplossingen en elkaar ondersteunen door het uitwisselen van kennis en ervaring. BestuurdersCentraal werkt vraaggericht, speelt in op vragen en behoeften uit het netwerk en haalt deze ook actief op.

Om dit te realiseren is ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het leggen van contact met ondernemers, lokale netwerken, onderwijsinstellingen, overheid en besturen zelf. Al deze partijen verbinden idealiter hun expertise en mogelijkheden aan BestuurdersCentraal. Zij zetten hun expertise met name in als adviseur, trainer of bestuurscoach en dragen zo een steentje bij aan de ondersteuning van vrijwillige inzet en daarmee aan de leefbaarheid van de samenleving.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen