04. Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet: Mensen maken Nederland

Meer mensen die genieten van het doen van vrijwilligerswerk is het doel van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.
29-03-2021
848 keer bekeken 0 reacties

Het idee van het Nationaal Jaar werd in 2018 opgeworpen door leden van NOV en in november van dat jaar gelanceerd. In 2020 konden we de eerste concrete stappen zetten en zijn vrijwilligersorganisaties gestart met hun voorbereiding op het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.

Voorbereidingen Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

Voorbereidingen Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

In de lente van 2020 zijn programmamanagers Jacquelien Willemse en Monique de Bree gestart met de voorbereidingen en hebben zij de ideeën verder uitgewerkt. In de tweede helft van het jaar zijn de vrijwilligersorganisaties meegenomen en hebben we ondersteuning geboden in hoe het Nationaal Jaar kunnen gebruiken. 

In dit jaar zijn er drie belangrijke pijlers om te zorgen dat het jaar naast feestelijk ook nieuwe vrijwilligers en samenwerking opleveren. De eerste pijler is gericht op het bieden van een raam-campagne Mensen maken Nederland. De tweede pijler is gericht op het versterken van vrijwilligersorganisaties in het betrekken van nieuwe gezichten. De derde pijler is gericht op hoe ook bedrijven vanuit medewerkersvrijwilligerswerk hun maatschappelijk bijdrage kunnen leveren. 

De belangrijkste activiteiten in 2020: 

  • Akkoord raamfinanciering Nationaal Jaar door Ministerie van VWS (maart)
  • Inrichting programmateam: per 1 april zijn de programmaleiders Monique de Bree en Jacquelien Willemse aangesteld en dit team is direct aangevuld met de communicatieadviseur Yvonne Snelders en later ook met de ondersteuner Iris de Jong. 
  • Eerste presentatie plannen in ALV (juni): Zo'n 220 deelnemers hebben de eerste contouren van het programma meegekregen. Daarnaast zijn de opnames nog 300 keer bekeken. 
  • Kick-off Nationaal Jaar voor vrijwilligersorganisatie (september): eerste materialen en tools waren beschikbaar, zoals huisstijl en ook de plaatjesmaker. Uitgangspunt is dat deze materialen voor iedereen beschikbaar en op maat te maken zijn. Live waren er 200 bezoekers en later keken er nog zo'n 170 personen deze uitzending terug.
  • Pilot Expeditie Nieuwe Gezichten (september): Er zijn 6 expeditiebegeleiders opgeleid in de eerste meta-expeditie en er zijn 4 organisaties gestart met een eerste 'gewone' expeditie rond het thema 'werven van jongeren'. 
  • Projectplan Expeditie Nieuwe Gezichten (oktober): Plan uitgewerkt voor funding en ingediend bij VSBfonds, Oranje Fonds en Kansfonds met toekenning in december. 
  • Kennisboostweek (november): Bij de 24 verschillende online kennisboost-sessies waren totaal 800 deelnemers aanwezig en werd er 300 keer een sessie later bekeken.
  • Samenwerking MKB Nederland tijdens de dag van de ondernemer (november): Via de site van MKB Nederland konden vrijwilligersorganisaties kaarten versturen om ondernemers te bedanken. De ondersteunende toolkit is ruim 100 keer gedownload.
  • Nationale aanpak Medewerkersvrijwilligerswerk (december): Plan uitgewerkt voor betrekken van Foundations ter ondersteuning van deze aanpak.
  • Opening Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet (2 december): openingsshow met diverse inspirerende sprekers en de openingshandeling werd verzorgd door H.M. Koningin Máxima. De show werd live door zo'n 5000 kijkers bekeken en nadien nog 400 keer bekeken.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen