13. Netwerk Vrijwilligerscentrales

1540 keer bekeken 0 reacties

Ruim 750 medewerkers van vrijwilligerscentrales hebben zich inmiddels aangesloten bij de besloten omgeving op het Platform Vrijwillige Inzet. De behoefte om elkaar als netwerk (digitaal) te ontmoeten en kennis te delen lijkt sterk toegenomen.

2021 stond natuurlijk in het teken van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Ook bij veel vrijwilligerscentrales, maar vaak op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de expedities om nieuwe gezichten te werven, door mee te doen aan campagneweken, door gebruik te maken van de plaatjesmaker of door kennis op te doen tijdens de kennisboostweken. 

Het Corona-virus had grote invloed op het werk van de vrijwilligerscentrales en op de vraag aan hen om advies en ondersteuning door maatschappelijke organisaties. Wat kan nog wel, wat alleen op afstand en welke voorzieningen moet ik treffen. Met een centrale pagina over alle maatregelen en voorbeelden van oplossingen op het platform vrijwillige inzet konden veel vrijwilligerscentrales deze ondersteuning bieden.

Vrijwilligerscentrales waren actief betrokken binnen verschillende programma's van en met NOV. Zo waren er meer dan 50 centrales binnen Maatschappelijke Diensttijd actief, waren er 74 adviseurs Goed Geregeld, deden 35 centrales mee met #Meedoen en deden 40 centrales mee met Samen Ouder Worden en 7 centrales in het Overijsselse project BestuurdersCentraal samen met VOSVI.

De vraag naar kennis, voorbeelden en tools om de impact en het effect van het werk van de vrijwilligerscentrales meer zichtbaar te maken kwam steeds meer naar voren in gesprekken en tijdens netwerkbijeenkomsten. Hoe kun je naast de cijfers over bemiddelingen en aantal organisaties die van de diensten van centrales gebruik maken, ook de meerwaarde laten zien voor de mensen zelf die door de inzet van de centrales een passende vrijwilligersplek hebben gevonden. De complexiteit van het thema was niet makkelijk in een concrete uitwerking te vatten. 

Afbeeldingen

Waarderen

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen