15. Wet- en regelgeving voor vrijwilligers

1215 keer bekeken 0 reacties

Laveren tussen de druk van coronaregelgeving en het omgaan met nieuwe wet- en regelgeving maakte van 2021 een bijzonder jaar. Een jaar waarin we tot ons grote verdriet afscheid moesten nemen van het anker in het netwerk: Ronald Hetem.

In de ochtend van 17 september werden we gebeld met het bericht dat Ronald Hetem die nacht plotseling was overleden. Onverwacht, een schok en verslagenheid.  Vooral voor zijn partner en zoon. Ook in het team een diep gemis. Ronald was in persoon het de nationale vraagbaak rond wet- en regelgeving in het vrijwilligerswerk en hij was decennia bereikbaar voor het geven van advies en inzicht met al zijn kennis en ervaring. Los daarvan missen we in Ronald een uniek persoon en voor velen ook echt meer een vriend dan collega. Lees hier het In Memoriam.

Het netwerk zelf en de agenda van 2021

Het bijzondere aan het netwerk is de grote diversiteit van sectoren waar de leden in actief zijn. Van sport tot immaterieel erfgoed, van jeugdwerk tot koren, van de Oranjeverenigingen tot de kleine kernen.

De agenda kende vele malen de bespreking van de actuele Corona-maatregelen, met daarachter de tijdelijke regelgeving in de wet Publieke Gezondheid. Op het platform werd in samenwerking met anderen, zoals Scouting Nederland en LSAbewoners, de actualiteit  in de steeds veranderende regels zo goed als mogelijk weergegeven.

Om een beeld te geven van de breedte van de regel- en wetgeving die invloed heeft op de uitvoering van het vrijwilligerswerk en die in het netwerk zijn besproken een illustratieve opsomming: voortgang WBTR, mogelijke wetgeving meldplicht besturen van seksueel misbruik, consultatie strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag, verhoging vrijwilligersvergoeding, alcoholwet, warenwetbesluit attractie en speeltoestellen en de wet transparantie maatschappelijke organisaties.

Ook werden de kansen van beïnvloeding op de formatie na de Tweede Kamer verkiezingen 2021 besproken. Een vergevorderde samenwerkingsovereenkomst met de VNG Risicobeheer afdeling om door hun de content op een pagina op het platform te beheren is vooralsnog voortijdig vastgelopen. Deze afdeling is ook betrokken bij de toepassing van de vrijwilligersverzekering.

Het netwerk Wet- & Regelgeving kende in 2021 15 leden en kwam 5 keer online bij elkaar.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen