13. Programma Samen Ouder Worden

25-01-2023
806 keer bekeken 0 reacties

2022 zou het laatste afrondende jaar van het programma Samen Ouder Worden zijn. Door de vertragingen in de uitvoering vanwege Covid en daarmee ook de niet benutte financiële ruimte, is een verlenging van de looptijd aangevraagd en verkregen naar uiterlijk september 2023.

Een meerderheid van de lokale trajecten kreeg wel in 2022 hun afronding. Medewerkers van de elf betrokken (vrijwilligers)organisaties, waren in de rol van programmamedewerker op 35 plekken in Nederland actief. Passend in de lokale context, behoefte en energie is de waarde van ouderen in onze samenleving zichtbaar gemaakt en waar nodig ook versterkt. Lokaal kreeg de betekenis van ouderen in veel verschillende vormen en uitingen gestalte. Altijd in samenspraak en eigenaarschap met ouderen en en lokale partners. Het landelijk programmateam begeleidde en ondersteunde de programmamedewerkers.

Mooi te zien dat veel activiteiten inmiddels hun eigen draagvlak hebben verkregen en daarmee verder zijn gegaan. 

In het land

Op de 35 plekken in Nederland vonden de soms ook ontdekkende en lerende activiteiten plaats; iets werkt als het is uitgeprobeerd in de praktijk.  Met de lokale inzet van de programmamedewerkers en hun partners hebben activiteiten, buurtkamers, kletskaarten, kleurrijke wandelingen en zwaaisteenroutes, maar vooral veel nieuwe inzichten en coalities hun uitvoering gevonden. Met oog voor en aansluitend bij verschillende culturen en met verbindingen tussen generaties. Wegen om in contact te komen met ‘onzichtbare’ mensen door ze op te gaan zoeken en waarachtige interesse te hebben, zijn bewandeld.  Altijd vanuit het startpunt: niet voor ouderen maar mét ouderen.

Nooit te oud om te beginnen

Door het programma Samen Ouder Worden zijn we zelf ook anders gaan kijken naar ouderen. Enthousiast en gedreven gingen we aan de slag met eenzaamheid bestrijden en kwetsbare ouderen ondersteunen met vrijwilligers. Maar al snel ontdekten we dat de stem van ouderen onvoldoende in het programma doorklonk en zijn we nog meer gaan luisteren. Door het betrekken van ouderen kregen we meer oog voor zowel de kracht als de kwetsbaarheid van ouderen. Die nieuwe blik is het vliegwiel geworden voor een andere manier van samenwerken met en voor ouderen.

De kracht van ouderen

Samen Ouder Worden kreeg in dit jaar lokaal de concrete vorm in het niet alleen anders kijken naar ouderen, maar ook naar vrijwillige inzet, zingeving en samenwerking. De risico’s van kwetsbaarheid worden groter met de leeftijd, maar tegelijkertijd hebben ouderen ook de kracht en zijn ze onmisbaar als verbinder naar andere ouderen. Mensen worden ook krachtiger als ze de kans en de goede condities krijgen om betekenisvol te zijn voor anderen. Ouderen doen ertoe en hebben de kans om mee te doen. Met oog voor de individuele talenten en mogelijkheden.

Deelnemende organisaties

De volgende (vrijwilligers)organisaties voerden het programma op lokaal niveau uit: Handjehelpen, Humanitas, IPSO Centra voor leven met en na kanker, KBO-PCOB, MantelzorgNL, NPV-Zorg voor het leven, Netwerk NOOM, Nederlandse Rode Kruis, Stichting Present, Stichting Vier het Leven en TijdVoorActie.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen