04. Helpen werven: Expeditie Nieuwe Gezichten

25-01-2023
872 keer bekeken 0 reacties

In 2022 zijn we verder gegaan met de uitvoering van de meta-expedities om zo nog meer lokale en ook landelijke en provinciale organisaties verder te ondersteunen bij het betrekken van nieuwe gezichten in het vrijwilligerswerk. Het netwerk breidde zich weer verder uit.

In 2021 zijn, als onderdeel van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, de Expedities Nieuwe Gezichten van start gegaan om organisaties in staat te stellen nieuwe vrijwilligers te werven. In 2022 gingen we hier mee verder! Met deze nieuwe methode wilden we organisaties met vrijwilligers via de eigen lokale, regionale en landelijke adviseurs ondersteunen om meer en andere gezichten te betrekken. 

Wat hebben we gefaciliteerd? 

 • Expedities Nieuwe Gezichten - om organisaties een vernieuwend perspectief mee te geven op het betrekken van nieuwe gezichten​
 • Kennisboostweek - een mooie hoeveelheid webinars die  organisaties aanzetten tot vernieuwing​

Wat maakten we los? 

 • Beweging naar 200 expeditiebegeleiders die met een andere mindset vrijwilligersorganisaties tegemoet treden​​
 • Professionalisering van organisaties door laagdrempelige kennissessies​
 • ​Versterken van NOV als de ‘place to be’ van voor kennis en expertise ​
 • ​Bewustzijn bij achterban op diversiteit en inclusie​​ vergroten

De belangrijkste facts & figures van 2022

 • 10 meta-expedities​ verzorgd om expeditiebegeleiders op te leiden
 • 80 deelnemers​ opgeleid (een deel van de expeditiebegeleiders vind je hier op de kaart)
 • In totaal gingen dit jaar 90 lokale organisaties op Expeditie Nieuwe Gezichten
 • Kennisboostweek maart 2022: 16 sessies en 500 bezoekers​
 • Exclusieve toolkit vol materialen voor expeditiebegeleiders zoals expeditielogboeken, expeditieplannen en andere trainingsmiddelen
 • 3 Intervisiebijeenkomsten voor expeditiebegeleiders​, waarvan 1 live bijeenkomst
 • 1 expeditie speciaal voor IVN Natuureducatie met live startdag en afsluiting

De deelnemers aan de meta-expedities zijn in dit netwerk van expeditiebegeleiders verbonden en zoeken elkaar geregeld op. 

De slogan 'De kennis van de een, is de oplossing van de ander' hebben we in 2022 verder handen en voeten kunnen geven. In 2023 krijgen de laatste expedities vanuit de bestaande financiering uitvoering.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen