06. Good Busy met medewerkers-vrijwilligerswerk

25-01-2023
1640 keer bekeken 0 reacties

Met Good Busy wil Vereniging NOV samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties stimuleren. Daarbij ligt de focus op medewerkersvrijwilligerswerk. We werken hieraan vanuit drie strategische pijlers: Kennis, Verbinden en Agenderen.

Investeren in de sociale kant van bedrijven is nodig, want nieuwe bronnen van vrijwillige inzet zijn nodig. Bedrijven vormen één van die bronnen. Uit onderzoek van Geven in Nederland 2022 blijkt dat 20% van de bedrijven medewerkersvrijwilligerswerk mogelijk maakt. Nog een wereld te winnen dus! En het moment is daar want steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en willen hier vorm aan geven. 

Door het stimuleren van samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties draagt Good Busy bij aan de brede welvaart en levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Onderstaande afbeelding geeft de relatie tussen de missie, doelen en de aanpak via de drie strategische pijlers weer zoals deze in 2022 was. 

 

De belangrijkste resultaten en impact 

Kennis

Vereniging NOV wordt met Good Busy steeds bekender als partner op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk. Meer bedrijven krijgen kennis en praktische handvatten hoe ze aan de slag kunnen met vrijwilligerswerk. Ga naar de diverse tools via deze link. De kennis van nationale en internationale experts inspireert en moedigt aan. We maken die kennis laagdrempelig toegankelijk. Sinds de start in mei 2022 zijn er 8 snackables - korte uitingen die snel inzicht geven -  gedeeld met meer dan 7.500 mensen in 2022. 

Good Busy zette tegelijkertijd inspirerende voorbeelden in de etalage. Zoals deze van MKB-bedrijf Treetops.  Of deze van corporate bedrijf Deloitte. 

Onderzoek door de VU

Om meer inzicht te krijgen en het onderwerp  maatschappelijk sterker te verankeren is er een belangrijke ontwikkeling op onderzoeksgebied. De VU geeft in hun grote onderzoek Geven In Nederland editie 2024 meer ruimte aan medewerkersvrijwilligerswerk. Zowel in het grote basisonderzoek alsook in een special rondom medewerkersvrijwilligerswerk gaan we dit terugzien. Good Busy is hierin partner en verbindt een klankbordgroep van bedrijven aan het onderzoek. 

Verbinden

In 2022 hebben we de 'wegwijzer' uitgebreid. Hiermee kunnen bedrijven een non-profitorganisatie of intermediaire organisaties vinden. In 15 kenniscafé's en webinars (gewaardeerd met een 8-plus) hebben MKB-bedrijven en corporate organisaties elkaar gevonden. Uit de kenniscafé's zijn diverse nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven en non-profitorganisaties.

Er is een start gemaakt met een netwerk van lokale intermediairs in medewerkersvrijwilligerswerk. Hieraan nemen onder andere deel: Stichting Present, De Uitdaging, Samen voor betrokken ondernemen, vrijwilligerscentrales en zelfstandige stichtingen in het versterken van medewerkersvrijwilligerswerk. 

Agenderen

De Adviesraad met koplopers is twee keer bij elkaar geweest (met onder andere vertegenwoordigers van Deloitte Impact Foundation, Zakenexperts en de Maatschappelijke Alliantie). Zij adviseren het projectteam en zetten hun netwerk het hele jaar door in voor de missie. We hebben tal van nieuwe verbindingen tussen NOV en stakeholders in het veld van maatschappelijk betrokken ondernemen gelegd, onder andere met organisaties als MKB-NL, VNO-NCW, NVP, Logeion, Kamer van Koophandel en Corporate Foundations. Diverse van deze partners en ambassadeurs van Good Busy vertellen hun en ons verhaal op podia en in verhalen: MKB Rotterdam ledenfestival, UWV bijeenkomst voor 100 HR-managers, IT-congres etc.

Samen met partner NVP (netwerk van HR-professionals) heeft Good Busy een whitepaper  ontwikkeld: Social Impact in HR-beleid. Het doel is hiermee HR-professionals mee te nemen in de kansen die medewerkersvrijwilligerswerk biedt als je het verbindt met HR. 

In samenwerking met MKB-Nederland heeft Good Busy in het kader van De Dag van de Ondernemer een toolkit ontwikkeld waarmee maatschappelijke organisaties hierop kunnen aanhaken. 

Afbeeldingen

Dit is Good Busy

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen