16. Preventie misbruik en integriteit; voorkomen van seksueel misbruik

25-01-2023
518 keer bekeken 0 reacties

In 2022 hebben de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag ook binnen vrijwilligersorganisaties tot een grotere bewustwording en gevoel van urgentie geleid. En tot een grotere vraag om zaken op orde te hebben.

We zien dit terug in een toenemende vraag naar trainingen voor vertrouwenscontactpersonen, een stijgend aantal deelnemers aan deze trainingen en dus een stijgend aantal Vertrouwenscontactpersonen bij vrijwilligersorganisaties. We hebben in 2022 meerdere trainingen voor vertrouwenscontactpersonen gegeven en verschillende vragen rondom dit onderwerp beantwoord.

Inspiratie

De experts Sociale Veiligheid organiseerden vrijwel wekelijks online inspiratiebijeenkomsten die voor iedereen die actief is bij een vrijwilligersorganisatie. Vaak werden de bijeenkomsten bezocht door vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden. Daaruit vloeiden dan vaak organisatietrajecten (advies op maat voor een vrijwilligersorganisatie) of trainingen voor Vertrouwenscontactpersonen voort.

Daarnaast kwamen er uit het hele land vragen voor advies en training, verzoeken om mee te denken met sociale veiligheidsbeleid en concrete vragen over de regeling gratis VOG en de instrumenten die bijdragen aan sociale veiligheid, zoals aannamebeleid, gedragscodes en vertrouwenspersoon-constructies.

Vrijwilligerscentrales pakken hun rol

Ook gaven we diverse keren presentaties over Sociale Veiligheid en het voorkomen van Grensoverschrijdend Gedrag tijdens grotere regionale bijeenkomsten, georganiseerd door vrijwilligerscentrales, vaak in aanwezigheid van raadsleden en wethouder(s).

Vrijwilligerscentrales dachten ook na over hun rol rond vertrouwenscontactpersonen, we faciliteerden een bijeenkomst voor vrijwilligerscentrales uit het hele land over dit onderwerp en de mogelijke rol en bijdrage van vrijwilligerscentrales.

Live en online

In 2022 zagen we een toename in het aantal ‘live’ bijeenkomsten. Daarnaast bleven we online bijeenkomsten verzorgen. Inmiddels zijn veel organisaties gewend aan online bijeenkomsten en levert het ook tijdwinst op, waardoor deelname gemakkelijker is en we meer organisaties bereiken.

Cijfers

In onderstaande afbeeldingen vind je de registratie van activiteiten door de adviseurs sociale veiligheid.

 

 

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen