14. NOVi-netwerk vrijwilligerscentrales

25-01-2023
942 keer bekeken 0 reacties

Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet oftewel het NOVi-netwerk is het netwerk voor medewerkers van vrijwilligerscentrales. Landelijk zijn er ongeveer 260 lokale vrijwilligerscentrales en vrijwilligerssteunpunten. Hiervan zijn er 143 lid van Vereniging NOV.

Rond de 718 medewerkers van vrijwilligerscentrales en  lokale steunpunten waren in 2022 aangesloten bij de besloten omgeving op het Platform Vrijwillige Inzet. De behoefte om elkaar als netwerk (digitaal) te ontmoeten en kennis te delen was altijd al sterk, maar nu ontdekken deze communityleden de mogelijkheden van het Platform Vrijwillige Inzet. Dit dankzij een betere voorlichting over de mogelijkheden.

Deelname aan programma’s

Vrijwilligerscentrales waren ook dit jaar actief betrokken binnen verschillende programma's van en met NOV. Een overzicht:

 • Maatschappelijke diensttijd (MDT): 55  vrijwilligerscentrales
 • Samen Ouder worden: 14  vrijwilligerscentrales
 • #Meedoen: 35 vrijwilligerscentrales
 • BestuurdersCentraal: 7 vrijwilligerscentrales en 13 aanmeldingen voor 2023
 • Goed Geregeld: 73 adviseurs werkzaam bij een centrale of lokaal steunpunt
 • Expeditiebegeleiders Nieuwe Gezichten: 25 vrijwilligerscentrales met vaak meerdere mensen per centrale

Gebruik platform en kennisdeling

In de tweede helft van 2022 zijn we het gebruik van de besloten werkomgeving op ons digitale platform meer gaan stimuleren. Medewerkers die voorheen individueel per mail of telefonisch vragen stelden, deden dat op het platform. Het effect is dat medewerkers meer met elkaar meedenken, ervaringen uitwisselen en dat er soms letterlijk bij elkaar in de keuken wordt gekeken! We telden in 718 mensen in het NOVi-netwerk in 2022.

(Live) bijeenkomsten!

Ook organiseerden we sinds Corona weer een live Conferentie Vrijwilligerscentrales in Utrecht met 109 bezoekers en afkomstig van 61 vrijwilligerscentrales en -steunpunten. Thema op deze dag was de Meerwaarde en impact van vrijwilligerswerk en van vrijwilligerscentrales. Oogst was onder meer een lijst van onderwerpen waaraan deelnemers willen werken met NOV:

 • integraal gemeentelijke vrijwilligersbeleid
 • zichtbaar maken van impact en waarde van vrijwilligerscentrales
 • beïnvloeding op wetten en regels met groot effect op vrijwilligerswerk.
 • aansluiten op maatschappelijke issues en internationaal activisme
 • specifieke cursussen en trainingen voor medewerkers van vrijwilligerscentrales
 • nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en omzetten van oude vormen
 • expedities voor het werven van nieuwe gezichten in het vrijwilligerswerk
 • nieuwe kansen benutten om werknemers van bedrijven bij het vrijwilligerswerk te betrekken

NOV heeft onder meer een online sessie aangeboden over wet- en regelgeving speciaal voor vrijwilligerscentrales en lokale steunpunten.

Nieuwsbrief

Halverwege 2022 is NOV gestart met het maandelijks versturen van een persoonlijkere en gerichte  (digitale) nieuwsbrief voor vrijwilligerscentrales en lokale steunpunten in plaats van een algemene nieuwsbrief. Zo ervaren ze dat er voor hen een vaste medewerker is bij NOV. Een vast contact die weet wat er speelt en op de hoogte is van actuele ontwikkelingen. Een vertrouwd iemand die hen helpt, met ze meedenkt en ze onderling met elkaar in contact brengt. Die af en toe aansluit bij een regionaal overleg. Die zaken faciliteert en aanbiedt op de specifieke behoefte die ze hebben op het gebied van kennis en het delen van ervaring. We telden in 2022 602 ontvangers van de nieuwsbrief voor vrijwilligerscentrales.

Afbeeldingen

Waarderen

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen