11. Rol vrijwilligers in de zorg op de kaart

25-01-2023
675 keer bekeken 0 reacties

Het Landelijk Overleg Vrijwilligers in de Zorg (LOVZ) heeft een brede samenstelling met vrijwilligersorganisaties op het gebied van de inzet van jongeren, migrantenouderen, het bieden van een luisterend oor, culturele activiteiten voor ouderen, coördineren van vrijwilligers en veel meer.

Het gaat om het brede pallet van inzet door vrijwilligers voor de ander in hun lokale gemeenschap. Ondersteund, getraind en aangestuurd door hun landelijke koepelorganisatie. Het netwerk wisselt ervaringen uit en nieuwe initiatieven in het organiseren door en van vrijwilligers.

Herstel na Covid

Tien organisaties konden met de Maatschappelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (MSV) in het herstel na Covid een extra jaar uitvoering geven aan het versterken van het organiseren van vrijwilligers en/of innovatie van de activiteiten. Betere ICT systemen, extra ondersteuning aan lokale afdelingen, een app voor de activiteitenorganisaties, een digitaal uitgaansprogramma voor ouderen etc.  Slimme en noodzakelijke investeringen die veelal niet door financiers mogelijk worden gemaakt. Eind ’22 en begin ’23 hebben deze organisaties hun aanpak, werkwijzen, tools en de geleerde lessen in alle openheid gedeeld met alle overige 12 organisaties. 

Samen Ouder Worden

Binnen het programma Samen Ouder Worden werken elf organisaties om met vrijwillige inzet de verbinding tussen mensen te versterken en op een goede manier samen ouder te worden. Gezien de beperkingen tijdens Covid heeft het programma een extra half jaar gekregen voor de uitvoering, afronding en overdracht van alle lessen, instrumenten en ervaringen. De niet deelnemende LOVZ leden kregen in elke vergadering een korte update van de voortgang van het programma. In dit jaarverslag is er een apart item opgenomen over Samen Ouder Worden.

Sociale Basis, vrijwilligerswerk aan tafel?

Binnen het LOVZ was er ruim aandacht voor de ontwikkelingen in de inzet van vrijwilligers in de zorg en de Sociale Basis. Voor het netwerk was het belangrijk dat de goede maat gehanteerd wordt in juist de kracht en eigenheid van vrijwilligers naast de grenzen van hun inzet. Het RVS-advies Anders leven en zorgen verwoordde een belangrijke visie op het samenspel tussen de beroepsmatige institutionele zorg en die van de vrijwilligers en mantelzorgers. Namens een groot aantal organisaties in het LOVZ is een formele reactie gestuurd naar meerdere stakeholders om het gesprek te vervolgen. Met de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) is verder gewerkt aan het agenderen en het samen kunnen gaan organiseren van een meeting gericht op samenspraak tussen de institutionele partijen en het vrijwilligerswerk. Ter voorbereiding en in het vergroten van het netwerk en het bekendheid geven aan de visie van het LOVZ zijn gesprekken opgepakt met het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorginstituut Nederland, Actiz en het LOC Waardevolle Zorg.  

Opvallend is dat in de vele zorgakkoorden - zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA)en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - en visies op de houdbaarheid van de zorg meer inzet van de samenleving wordt benoemd en daarop wordt gerekend, maar dat de vertegenwoordiging van deze ‘samenleving’ nog niet aan tafel zit als partner in dat proces.

Namens het LOVZ participeert NOV in de taakgroep Sociale Basis met VWS, VNG, Sociaal Werk Nederland en Mantelzorg NL. Tussenresultaat is de gedeelde visie over de Sociale Basis. Waarbij de basis op drie niveaus wordt onderscheiden:

  1. De individuele basis met de keuzes en netwerken van elk persoon zelf.
  2. De gemeenschappelijke basis met o.a. de inzet van vrijwilligers door en voor elkaar, bewonerscollectieven, ontmoeting en het bestaan van het brede verenigingsleven.
  3. De institutionele basis van de beroepsmatige organisaties (sociaal werk/wijkteams) , de vrijwilligerscentrales, eerstelijns hulp.  

Kwaliteit van het netwerk is dat de organisaties ontwikkelingen en interessante nieuwe producten met elkaar delen en deze ter beschikking stellen voor inzicht of gebruik door een andere organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het delen van de inzet en expertise van Handjehelpen voor mensen met dementie in de regio Amsterdam met de Tao of Care. Denk ook aan uitwisseling van de inzet van organisaties voor de komst van Oekrainers. Het vraagstuk van hoe om te gaan met de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers en de tendens dat deze vraag toeneemt is besproken.

De meerjarige intensieve onderlinge samenwerking in de grote programma’s van de afgelopen acht jaar leggen hier ook de basis voor in de openheid en het vertrouwen naar elkaar.    

Het LOVZ kent 22 lidorganisaties en is 4 keer bij elkaar gekomen.

Foto: #100verhalen: Iman - op de Eerste Hulp Post

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen